BRĪDINĀJUMS – visā Latvijā pieaugošs ābeļu kraupja askusporu izplatības risks

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību SIA „Latvijas Augu Aizsardzības pētniecības centrs” informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas gaitu.

RIMpro prognozes Ābeļu kraupja infekcijas riskam Latvijas novados uz 17.05.

Bauskas novads – Kritisks infekcijas risks turpinās no 14.05., sasniedzot 1900 RIM vienības 16.05.

Dobeles novadā – Spēcīgs infekcijas risks turpināsies no 14.05. līdz 18.05.  pieaugot līdz 1254 RIM vienībām.

Viesītes novadā – Spēcīgs infekcijas risks turpināsies no 15.05. līdz 18.05.  pieaugot līdz 1331 RIM vienībām.

Tukuma novadā – Kritisks infekcijas risks pieaug sākot no 14.05., 16.05. sasniedzot 1222 RIM vienības un turpinās kāpt līdz 18.05. (1412 RIM).

Saldus novadā – Strauji pieaugošs infekcijas risks turpinās no 14.05. sasniedzot 980 RIM vienības 15.05. un 17.05 draudot paaugstināties līdz 1446 RIM vienībām.

Siguldas novads – Šobrīd infekcijas risks ir sasniedzis 1240 RIM vienības un turpinās kāpt līdz 1571RIM vienībām (18.05.).

Beverīnas novads – Infekcijas risks uz 16.05. ir sasniedzis 610 RIM vienības un noturēsies šajā līmenī līdz 19.05.

Talsu novads – Strauji pieaugošs un ilgstošs infekcijas risks turpināsies no 14.05. līdz 19.05., sasniedzot 870 RIM vienības 18.05.

Viļakas novads – Tuvākais infekcijas risks tiek prognozēts 25.05. , kas solās pieaugt līdz 540 RIM vienībām.

Informāciju par lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro brīdinājumiem var iegūt šeit.

Ja rodas jautājumi par RIMpro prognozi ābeļu kraupja primārās infekcijas periodā, var zvanīt Regīnai Rancānei pa tālruni 26551272.

Papildus informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem variet atrast:

1. VAAD kaitīgo organismu datu bāzē,

2. sēkleņkoku (ābeļu un bumbieru) integrētās augu aizsardzības kultūrspecifiskajās vadlīnijās.

Informāciju sagatavoja:
Linda Būcēna
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vecākā referente
Tālr.67550951, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.