Alternatīvas augu slimību un kaitēkļu ierobežošanā

Augu aizsardzība ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem augstu ražu ieguvei, un tā līdz šim galvenokārt balstījās uz ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu. Tomēr līdz ar integrētās augu aizsardzības principu ieviešanu un centieniem mazināt lauksaimniecības ietekmi uz apkārtējo vidi arvien lielāka uzmanība tiek veltīta alternatīvām augu aizsardzības metodēm. Viena no alternatīvām slimību un kaitēkļu ierobežošanā ir pamatvielu lietošana augu aizsardzībā. Pamatvielas ir nekaitīgas vielas, kas tirgū netiek laistas kā augu aizsardzības līdzekļi un kuras tradicionāli izmanto citās nozarēs, piemēram, kā pārtiku, tomēr tās ir noderīgas arī augu aizsardzībā, lietojot  vai  nu  tieši,  vai  līdzeklī,  kas  sastāv  no  šīs vielas  un  vienkāršas  atšķaidītājvielas (piem., ūdens).

Pamatvielas ES tiek apstiprinātas saskaņā ar Regulu Nr. 1107/2009 (2009. gada 29. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, vienlaikus nosakot šo vielu lietošanas nosacījumus (kultūraugi, devas, lietošanas laiki, nogaidīšanas laiki u.c. kritēriji). Pamatvielu klāsts nemitīgi paplašinās un tās augu aizsardzībā drīkst izmantot ikviens - gan bioloģiskajās un integrētajās saimniecībās, gan arī mazdārziņos.

LaI apskatītu pamatvielu tabulu, kuras apstiprinātas lietošanai augu aizsardzībā, spiediet .

Informāciju sagatavoja:
Anitra Lestlande,
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja, tālr. 67185478


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.