Vasaras kviešu sējumos strauji izplatās dzeltenā rūsa

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vērš labību audzētāju uzmanību uz to, ka vasaras kviešu (ziedēšanas sākums AS 61 līdz ziedēšanas vidus AS 65) sējumos Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē ir konstatēta dzeltenā rūsa Puccinia striiformis ar izplatību vidēji 8 % un attīstības pakāpi vidēji 1 %. Tāpēc rūpīgi jāapseko lauki un jālemj par augu aizsardzības pasākumu nepieciešamību.

Foto: Dzeltenā rūsa, I.Bēme (VAAD)

Turpinoties labvēlīgiem laika apstākļiem (nokrišņi, rasa, migla), slimība var strauji izplatīties. Slimības postīgums ir atkarīgs no infekcijas pakāpes un inficēšanās laika: ja stiebrošanas fāzē slimības intensitāte ir 5%, ražas zudumi var sasniegt pat 75%, ja piengatavības fāzē infekcijas pakāpe ir 5%, zudumi sasniedz 15%.

Foto: Dzeltenā rūsa, M.Bērziņa (VAAD)

Informāciju par šī brīža kaitīgo organismu novērojumu rezultātiem visā Latvijas teritorijā var atrast VAAD kaitīgo organismu novērojumu kartē.

Informāciju sagatavoja:
Linda Būcēna
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vecākā referente
Tālr.67550951, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.