Visos Latvijas reģionos izlido smiltsērkšķu raibspārnmuša

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) smiltsērkšķu audzētāju uzmanību vērš uz to, ka kaitīgo organismu monitoringa speciālisti smiltsērkšķu stādījumos (augļi sasnieguši 70% no raksturīgā lieluma AS 77 līdz augļu gatavošanās sākums AS 81) visos Latvijas reģionos uz izliktajiem līmes vairogiem konstatējuši smiltsērkšķu raibspārnmušas pieaugušo īpatņu masveida izlidošanu.

Smiltsērkšķu raibspārnmušas dēj oliņas smiltsērkšķu ogās. Kāpuri izēd ogas mīkstumu, tās pamazām deformējas, kļūst mīkstas, sažūst, nobrūnē un pārtikai nav derīgas. Tikko izšķīlušies kāpuri ir ļoti sīki un gandrīz caurspīdīgi, tāpēc tos ogās ir grūti pamanīt. Ja kaitēklis dārzā savairojas masveidā, ražas zudumi var sasniegt līdz pat 100 %.

Foto: Smiltsērkšķu raibspārnmušas radīti bojājumi uz ogām, M.Bērziņa (VAAD)

Prognozētie siltie un sausie laika apstākļi veicinās smiltsērkšķu raibspārnmušu izlidošanu un ogu gatavošanos, tāpēc nekavējoši jāizliek dzeltenie līmes vairogi.

Foto: Dzeltenais līmes vairogs noklāts ar pielipušām smiltsērkšķu raibspārnmušām, L.Būcēna (VAAD)

Foto: Smiltsērkšķu raibspārnmuša, M.Bērziņa (VAAD)

Foto: Smiltsērkšķu raibspārnmušas radīti bojājumi - 99 % ražas zudumi stādījumā, L.Būcēna (VAAD)

Lai ierobežotu mušas populāciju, šobrīd dārzā var:

1. Izlikt dzeltenos līmes vairogus. Tos novieto smiltsērkšķu dienvidu (saulainajā) pusē uz sievišķajiem augiem un regulāri pārbauda. Kad līmes vairogs pilns ar mušām, jāizliek jauni vairogi.

2. Savākt un iznīcināt bojātās ogas, tiklīdz parādās pirmās bojājuma pazīmes. Lai nepieļautu kāpuru attīstību un to iekūņošanos, bojātās ogas nedrīkst nomest dārzā vai kompostēt.

3. Šobrīd ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi Latvijā smiltsērkšķu raibspārnmušas ierobežošanai nav reģistrēti. 

Papildus informāciju par smiltsērkšķu raibspārnmušas bioloģiju un ierobežošanu var atrast VAAD Kaitīgo organismu datu bāzē: http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba/kaitigie-organismi.aspx?ID=2073

! Lai konstatētu kaitēkļa klātbūtni stādījumā vai lai pārliecinātos par tā neesamību, profilakses nolūkos būtu vēlams dzeltenos līmes vairogus izlikt arī dārzos, kuros, šķietami, vēl šis kaitēklis nav ieviesies. 

Informāciju sagatavoja:
Linda Būcēna
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vecākā referente
Tālr.67550951, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.