Valsts augu aizsardzības dienests atgādina par pareizu glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Augu aizsardzības līdzekli jālieto, ievērojot norādes tā marķējumā – precīzi ievērojot norādītās devas, kultūrauga vai kaitīgā organisma attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā un nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai. Aizliegts glifosātu saturošus herbicīdus lietot kā desikantu kultūraugu nokaltēšanai! Graudaugu sējumos, kuros savairojušās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, lai atvieglotu ražas novākšanu un samazinātu ražas zudumus, graudaugu pilngatavības stadijā, bet ne ātrāk kā septiņas dienas pirms ražas novākšanas, drīkst lietot vispārējas un sistēmas iedarbības herbicīdus, kuri satur darbīgo vielu glifosāts.

Foto: Nezāļains lauks, M.Bērziņa (VAAD)

  • Glifosātu saturošu herbicīdu lietošana kultūraugu nokaltēšanai ir normatīvo aktu pārkāpums, par ko ir paredzēts sods.
  • Nepareiza augu aizsardzības līdzekļu lietošana negatīvi ietekmē cilvēku, dzīvnieku veselību un vidi, kā arī rada tiešus zaudējumus pašam lauksaimniekam, jo tas ir pārkāpums, kura sekas var būt pat apsmidzinātās ražas iznīcināšana.
  • Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus.

Valsts augu aizsardzības dienesta sagatavoto informāciju par glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu skatīt Ziņu lapā Nr.8.

Informāciju sagatavoja:
Linda Būcēna
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vecākā referente
Tālr.67550951, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.