Mājaslapā pieejamas 2016. gadā izdotās rokasgrāmatas

Lai palīdzētu lauksaimniekam atpazīt slimības un kaitēkļus, Valsts augu aizsardzības dienests 2016. gadā sagatavoja un izdeva rokasgrāmatas, apkopojot attēlus un informāciju par labību, rapšu un pākšaugu slimībām un kaitēkļiem.

Lai atvērtu rokasgrāmatu, uzspiediet uz attiecīgā attēla.

Integrētajā augu aizsardzībā ir ļoti svarīgi atpazīt kaitīgos organismus, novērtēt to kaitīgumu kultūraugam un izvēlēties piemērotākos augu aizsardzības pasākumus.

Rokasgrāmatu var izmantot kā informatīvu materiālu kultūraugu kaitīgo organismu atpazīšanai un to ierobežošanas iespējām, veicot augu aizsardzības pasākumus.

Katram rokasgrāmatās iekļautajam kaitīgajam organismam norādīts Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācijas (EPPO) kods, kas izstrādāts kaitīgajam organismam un ko izmanto starptautiskās datorizētās datubāzēs, lai iegūtu papildu informāciju par kaitīgajiem organismiem.Informāciju sagatavoja: Integrētās augu aizsardzības daļa
Evelīna Freimane
Tālr.67550951,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.