Izdotas aveņu, zemeņu, kazeņu, čemurziežu un kauleņkoku slimību un kaitēkļu rokasgrāmatas

Turpinot iepriekšējos gados aizsākto praksi, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Integrētās augu aizsardzības daļa 2017.gada nogalē izdevusi trīs bukletus: "Čemurziežu dzimtas dārzeņu slimības un kaitēkļi", "Aveņu, kazeņu un zemeņu slimības un kaitēkļi" un "Kauleņkoku slimības un kaitēkļi".

 Bukleti paredzēti lauksaimniekiem kā palīgmateriāls, veicot kultūraugu lauka novērojumus un pieņemot lēmumu par augu aizsardzības pasākumu veikšanu.

Katram bukletos iekļautajam kaitīgajam organismam norādīts Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācijas (EPPO) kods, kas izstrādāts kaitīgajam organismam un ko izmanto starptautiskās datorizētās datubāzēs, lai iegūtu papildu informāciju par kaitīgajiem organismiem.

Bukletus bez maksas iespējams saņemt:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļā, Rīgā, Lielvārdes iela 36/38, iepriekš piezvanot pa tālruni: 67185478, 27808472 vai VAAD reģionālajās nodaļās visā Latvijā.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.