BRĪDINĀJUMS - pieaug kraupja askusporu izplatības risks vietām Latvijas reģionos

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību SIA „Latvijas Augu Aizsardzības pētniecības centrs” RIMpro prognožu modeļa brīdinājumam par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas gaitu.

Mainoties laikapstākļiem, daudzviet Latvijā pieaug risks augļu dārzos inficēties ar ābeļu kraupi.

RIMpro prognozes Ābeļu kraupja infekcijas riskam Latvijas novados uz 11.06.2018.

Bauskas novads – Kritisks kraupja infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Viesītes novadā – Kritisks kraupja infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Tukuma novadā – Vidēji spēcīgs infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., sasniedzot 100 RIM vienības.

Saldus novadā - 12.06. prognozē nelielu kraupja sporu izlidošanu bez infekcijas riska.

Siguldas novads – Kritisks kraupja infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Beverīnas novads – Vidēji augsts kraupja infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., sasniedzot 80 RIM vienības.

Talsu novads – Niecīgs infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., nepārsniedzot 10 RIM vienības.

Viļakas novads – Kritisks kraupja infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Vecumnieku novadsKritisks kraupja infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Limbažu novads – Niecīgs infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., nepārsniedzot 20 RIM vienības.

Kocēnu novads – Niecīgs infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., nepārsniedzot 20 RIM vienības.

Rēzeknes novads – Vidēji augsts kraupja infekcijas risks tiek prognozēts 12.06., sasniedzot 350 RIM vienības.

 

Informāciju par lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro brīdinājumiem var iegūt šeit.

Ja rodas jautājumi par RIMpro prognozi ābeļu kraupja primārās infekcijas periodā, var zvanīt Regīnai Rancānei pa tālruni 26551272.

Ābeļu un bumbieru attīstības stadijas var atrast sadaļā "Kultūraugu fenoloģija".

Papildus informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem variet atrast:

1. VAAD kaitīgo organismu datu bāzē,

2. sēkleņkoku (ābeļu un bumbieru) integrētās augu aizsardzības kultūrspecifiskajās vadlīnijās.

Foto: Ābeļu kraupis

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa
Tālr.67550922


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.