BRĪDINĀJUMS - kraupja infekcijas risks Latvijas reģionos uz 13.06.

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību SIA „Latvijas Augu Aizsardzības pētniecības centrs” RIMpro prognožu modeļa brīdinājumam par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas gaitu.

Tuvākajās dienās daudzviet prognozēts kritisks kraupja infekcijas risks.

RIMpro prognozes Ābeļu kraupja infekcijas riskam Latvijas novados uz 13.06.2018.

Bauskas novads – Niecīgs infekcijas risks tiek prognozēts 21.06., nepārsniedzot 10 RIM vienības.

Viesītes novadā – Kritisks kraupja infekcijas risks turpinās no 12.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Tukuma novadā – Spēcīgs infekcijas risks turpinās no 12.06., sasniedzot 600 RIM vienības.

Saldus novadā - Kritisks kraupja infekcijas risks turpinās no 12.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Siguldas novads – Spēcīgs infekcijas risks turpinās no 12.06., sasniedzot 720 RIM vienības.

Beverīnas novads – Vidēji augsts kraupja infekcijas risks turpinās no 12.06., sasniedzot 100 RIM vienības.

Talsu novads – Kritisks kraupja infekcijas risks turpinās no 12.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Viļakas novads – Kritisks kraupja infekcijas risks turpinās no 12.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Vecumnieku novadsKritisks kraupja infekcijas risks turpinās no 12.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Limbažu novads – Neliels infekcijas risks tiek prognozēts 14.06., nepārsniedzot 40 RIM vienības.

Kocēnu novads – Tuvākajā laikā kraupja infekcijas risks netiek prognozēts.

Rēzeknes novads – Niecīgs infekcijas risks tiek prognozēts 15.06., nepārsniedzot 10 RIM vienības.

 

Informāciju par lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro brīdinājumiem var iegūt šeit.

Ja rodas jautājumi par RIMpro prognozi ābeļu kraupja primārās infekcijas periodā, var zvanīt Regīnai Rancānei pa tālruni 26551272.

Ābeļu un bumbieru attīstības stadijas var atrast sadaļā "Kultūraugu fenoloģija".

Papildus informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem variet atrast:

1. VAAD kaitīgo organismu datu bāzē,

2. sēkleņkoku (ābeļu un bumbieru) integrētās augu aizsardzības kultūrspecifiskajās vadlīnijās.

Foto: Ābeļu kraupis

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa
Tālr.67550922


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.