Kaitīgo organismu Top10 no 07.06. - 14.06.

Šajā nedēļā laikapstākļi nedaudz mainījās. Parādījās nokrišņi, kas palīdzēja novājinātajiem augiem atžirgt no sausuma, tomēr vēl aizvien saglabājas karsts laiks. Slimību attīstība vēl aizvien nav kritiska, vienīgi ābeļu kraupja askusporas dārzos, kuros nav veikta kraupja ierobežošana, inficējušas ābeļu lapas, kā arī mazos auglīšus. Nedēļas sākumā uz graudaugiem novēroti pirmie vārpu bojājumi (baltvārpainība uz kviešiem, rudziem, tritikāles ar 2-4% izplatību), tomēr visizplatītākie vēl aizvien ir dažādi kaitēkļi. Lauksaimniekiem jāseko līdzi laika prognozēm un jāpievērš uzmanība sējumiem, lai laicīgi pamanītu pirmās slimību pazīmes.

Detalizētāka informācija par slimību un kaitēkļu izplatību apkopota kā TOP10 saraksts.

1. Arī šonedēļ krustziežu spīduļi, kas novērojami vasaras rapšu sējumos, sastopami ar vidēji 19% izplatību. Kopš pagājušās nedēļas to izplatība palielinājusies par 3%.

FOTO: M. Bērziņa, krustziežu spīduļi

2. Šonedēļ laputis sastopamas uz auzām, ziemas un vasaras kviešiem ar vidējo izplatību 12%, vietām laputis novērojamas ar 20% izplatību. Par sējumā esošām laputīm liecina mārīšu kāpuru esamība, kas palīdz ierobežot laputu attīstību.

3. Kāpostu stādījumos un rapšu sējumos šonedēļ ar kāpuru izplatību 12% novērotas kāpostu cekulkodes. To imago lielā skaitā novēroti uz feromonu slazdiem- līdz pat 75 imago.

4. Krustziežu pāksteņu pangodiņi rapšu sējumos šonedēļ bija sastopami ar vidējo izplatību 9%, kas nav vairāk kā ieriekšējās nedēļās. Tie rapša pākstis invadēs līdz to nobriešanai un var būtiski samazināt rapšu sēklu ražu un kvalitāti.

5. Arī labību lapgrauži nekur nav pazuduši un turpina baroties ar graudaugu lapām. To kāpuri ar vidējo izplatību 7% novēroti uz auzām, kviešiem, tritikāles, miežiem. Kāpuru vidējā izplatība kopš pagājušās nedēļas ir palielinājusies par 2,2%.

FOTO: Labību lapgrauža imago

6. Ābeļu stādījumos Ogres novadā uz izliktajiem līmes vairogiem novēroti līdz pat 85 pīlādžu tīklkožu tauriņiem. To vidējā izplatība ir 12 tauriņi vienā slazdā, Latgales un Kurzemes ziemeļu daļā šie kaitnieki sastopami mazāk.

7. Uz ābelēm ar izplatību 8% sastopams ābeļu kraupis. Pārsvarā tas novērots uz lapām, tomēr atsevišķos stādījumos slimība skārusi arī jaunos augļus. Mājas lapā ir iespēja sekot līdzi ābeļu kraupja askusporu izlidošanai un laicīgi domāt par slimības ierobežošanas pasākumiem.

FOTO: Ābeļu kraupis uz lapām

8. Uz graudaugiem sastopama pelēkplankumainība ar vidējo izplatību 5%. Kopš pagājušās nedēļas tās izplatība ir samazinājusies par vidēji 3%.

FOTO: I. Bēme, kviešu lapu pelēkplankumainība

9. Ogulāju stādījumus izlidojuši jāņogu stiklspārņi. Šobrīd uz izliktajiem monitoringa līmes vairogiem dažviet novēroti līdz 20 imago, kuri dēs olas un tiks invadēti jaunie dzinumi.

10. Graudzāļu miltrasa šonedēļ sastopama ar izplatību 6,8%, kas ir vairāk nekā pagājušā nedēļā. Miltrasas attīstību galvenokārt ietekmē laikapstākļi, kas pēdējās dienās tās izplatībai ir labvēlīgi.

FOTO: D. Ozoliņa, graudzāļu miltrasa

Informāciju par šī brīža kaitīgo organismu novērojumu rezultātiem visā Latvijas teritorijā var atrast VAAD kaitīgo organismu novērojumu kartē.

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa,
tel. 67185478


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.