BRĪDINĀJUMS - turpinās ābeļu krupja infekcijas risks

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību SIA „Latvijas Augu Aizsardzības pētniecības centrs” RIMpro prognožu modeļa brīdinājumam par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas gaitu.

RIMpro prognozes Ābeļu kraupja infekcijas riskam Latvijas novados uz 22.06.2018.

Bauskas novads – Vidēji augsts kraupja infekcijas risks turpinās no 22.06., sasniedzot 200 RIM vienības 23.06. Nākošais augstas infekcijas risks tiek prognozēts sākot no 25.06. un sasniedzot 480 RIM vienības.

Dobeles novadā – Kritisks infekcijas risks turpinās no 22.06. un jau ir pārsniedzis 1200 RIM vienības. Nākošais augstas infekcijas risks tiek prognozēts sākot no 25.06. un sasniedzot 700 RIM vienības.

Viesītes novadā – Augsts kraupja infekcijas risks tiek prognozēts 25.06., sasniedzot 500 RIM vienības.

Tukuma novadā – Kritisks infekcijas risks tiek prognozēts 22.06., pārsniedzot 1200 RIM vienības, un turpināsies līdz 26.06.

Saldus novadā – Kritisks kraupja infekcijas risks tiek prognozēts no 22.06. un uz 23.06. pārsniedzot 1200 RIM vienības.

Siguldas novads – Spēcīgs infekcijas risks turpinās no 22.06., sasniedzot 850 RIM vienības.

Talsu novads – Spēcīgs kraupja infekcijas risks tiek prognozēts no 22.06., uz 23.06. sasniedzot 710 RIM vienības.

Viļakas novads – Spēcīgs kraupja infekcijas risks tiek prognozēts no 25.06., uz 26.06. sasniedzot 880 RIM vienības.

Vecumnieku novads – Augsts kraupja infekcijas risks tiek prognozēts 25.06., sasniedzot 400 RIM vienības.

Limbažu novads – Augsts infekcijas risks turpinās no 22.06., sasniedzot 450 RIM vienības. Nākošais augstas infekcijas risks tiek prognozēts sākot no 25.06. un sasniedzot 700 RIM vienības 27.06.

Kocēnu novads – Spēcīgs kraupja infekcijas risks turpinās no 21.06. un ir sasniedzis 610 RIM vienības. Nākošais vidēji augstas infekcijas risks tiek prognozēts sākot no 25.06. un sasniedzot 200 RIM vienības 27.06.

Rēzeknes novads – Augsts infekcijas risks tiek prognozēts sākot ar 24.06. un līdz 27.06. sasniedzot 700 RIM vienības.

Informāciju par lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro brīdinājumiem var iegūt šeit.

Ja rodas jautājumi par RIMpro prognozi ābeļu kraupja primārās infekcijas periodā, var zvanīt Regīnai Rancānei pa tālruni 26551272.

Ābeļu un bumbieru attīstības stadijas var atrast sadaļā "Kultūraugu fenoloģija".

Papildus informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem variet atrast:

1. VAAD kaitīgo organismu datu bāzē,

2. sēkleņkoku (ābeļu un bumbieru) integrētās augu aizsardzības kultūrspecifiskajās vadlīnijās.

Foto: Ābeļu kraupis

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa
Tālr.67550922


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.