BRĪDINĀJUMS - Primārās infekcijas risks ābeļu kraupim beidzies

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību SIA „Latvijas Augu Aizsardzības pētniecības centrs” RIMpro prognožu modeļa brīdinājumam par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas gaitu. Primārās infekcijas risks kraupim ir beidzies, bet dārzos, kur kraupis ir inficējis ābeles, jāturpina kraupja ierobežošana.

RIMpro prognozes Ābeļu kraupja infekcijas riskam Latvijas novados uz 27.06.2018.

Bauskas novads – Pēdējais nenozīmīgais kraupja primārās infekcijas risks tiek prognozēts 03.07. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana.

Dobeles novadā – Sporu izlidošana bez infekcijas riska tiek prognozēta 29.06. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana.

Viesītes novadā – Pēdējie divi nenozīmīgie kraupja primārās infekcijas riski tiek prognozēti 29.06. un 02.07. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana.

Tukuma novadā – Kraupja primārās infekcijas risks vairs netiek prognozēts. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana.

Saldus novadā – Sporu izlidošana bez infekcijas riska tiek prognozēta 29.06. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana

Siguldas novads – Sporu izlidošana bez infekcijas riska tiek prognozēta 29.06. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana

Beverīnas novadā - Kraupja primārās infekcijas risks vairs netiek prognozēts. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana.

Talsu novads – Sporu izlidošana bez infekcijas riska tiek prognozēta 29.06. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana

Viļakas novads – Pēdējie divi vidēji spēcīgie kraupja primārās infekcijas riski tiek prognozēti 29.06. un 02.07., nepārsniedzot 100 RIM vienības. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana.

Vecumnieku novadsPēdējais nenozīmīgais kraupja primārās infekcijas risks tiek prognozēts 02.07. Ja dārzā konstatēts kraupja pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana.

Limbažu novads – Sporu izlidošana bez infekcijas riska tiek prognozēta 29.06. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana

Kocēnu novads – Sporu izlidošana bez infekcijas riska tiek prognozēta 29.06. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana

Rēzeknes novads – Pēdējie divi nenozīmīgie kraupja primārās infekcijas riski tiek prognozēti 29.06. un 02.07. Ja dārzā konstatēts kraupja infekcijas pazīmes vainagā, tad labvēlīgos apstākļos jāturpina kraupja infekcijas ierobežošana.

Informāciju par lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro brīdinājumiem var iegūt šeit.

Ja rodas jautājumi par RIMpro prognozi ābeļu kraupja primārās infekcijas periodā, var zvanīt Regīnai Rancānei pa tālruni 26551272.

Ābeļu un bumbieru attīstības stadijas var atrast sadaļā "Kultūraugu fenoloģija".

Papildus informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem variet atrast:

1. VAAD kaitīgo organismu datu bāzē,

2. sēkleņkoku (ābeļu un bumbieru) integrētās augu aizsardzības kultūrspecifiskajās vadlīnijās.

Foto: Ābeļu kraupis

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa
Tālr.67550922


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.