BRĪDINĀJUMS - Sāk izplatīties ābeļu kraupja askusporas

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta RIMpro prognožu modeļa brīdinājumam par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas gaitu.

RIMpro prognozes Ābeļu kraupja infekcijas riskam Latvijas novados uz 02.05.2019.

Šobrīd RIMpro ābeļu kraupja prognoze rāda, ka visās novērojumu vietās 2.maijā gaidāma pirmā, nelielā sporu izlidošana. Kopumā infekcijas risks ir zems, nedaudz augstāks tas tiek prognozēts Bauskas, Dobeles, Tukuma un Talsu novados.

\

FOTO: Ābeļu kraupja askusporas (K. Pāruma)

Bauskas novads – Zems infekcijas risks prognozēts 02.05.

Dobeles novadā – Zems infekcijas risks prognozēts 02.05.

Viesītes novadā – Pirmā ābeļu kraupja askusporu izlidošana 02.05.

Tukuma novadā – Zems infekcijas risks prognozēts 02.05.

Beverīnas novads – Pirmā ābeļu kraupja askusporu izlidošana 02.05.

Talsu novads – Zems infekcijas risks prognozēts 02.05.

Viļakas novads – Pirmā ābeļu kraupja askusporu izlidošana 02.05.

Informāciju par lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro brīdinājumiem var iegūt šeit.

Ja rodas jautājumi par RIMpro prognozi ābeļu kraupja primārās infekcijas periodā, var zvanīt Regīnai Rancānei pa tālruni 26551272.

Papildus informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem variet atrast VAAD kaitīgo organismu datu bāzē.

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa
Tālr.67550922


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.