BRĪDINĀJUMS - sākot ar 4. maiju, augsts ābeļu kraupja infekcijas risks Bauskas un Talsu novados

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta RIMpro prognožu modeļa brīdinājumam par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas gaitu.

RIMpro prognozes Ābeļu kraupja infekcijas riskam Latvijas novados uz 04.05.2019.

Šobrīd RIMpro ābeļu kraupja prognoze rāda, ka Bauskas un Talsu novadā sākot no 4.maija iespējams augsts infekcijas risks.

\

FOTO: Ābeļu kraupja askusporas (K. Pāruma)

Bauskas novads – Augsts infekcijas risks prognozēts no 04.05.

Dobeles novadā – Vidējs infekcijas risks prognozēts no 04.05.

Viesītes novadā –  Vidējs vai ļoti zems inficēšanās risks

Tukuma novadā – Vidējs vai ļoti zems inficēšanās risks

Beverīnas novads – Vidējs vai ļoti zems inficēšanās risks

Talsu novads – Augsts infekcijas risks prognozēts no 04.05.

Viļakas novads – Vidējs vai ļoti zems inficēšanās risks

Kocēnu novads - Vidējs infekcijas risks prognozēts no 04.05.

Pūres pagasts - Vidējs infekcijas risks prognozēts no 04.05.

Informāciju par lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro brīdinājumiem var iegūt šeit.

Ja rodas jautājumi par RIMpro prognozi ābeļu kraupja primārās infekcijas periodā, var zvanīt Regīnai Rancānei pa tālruni 26551272.

Papildus informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem variet atrast VAAD kaitīgo organismu datu bāzē.

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa
Tālr.67550922


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.