RIMpro prognozes ābeļu kraupja infekcijas riskam Latvijas novados

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta RIMpro prognožu modeļa brīdinājumam par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas gaitu.

RIMpro prognozes ābeļu kraupja infekcijas riskam Latvijas novados uz 10.05.2019.

Šobrīd RIMpro ābeļu kraupja prognoze rāda, ka notiek ābeļu kraupja sporu izlidošana Vecumnieku, Limbažu, Kocēnu, Rēzeknes un Beverīnas novados, turpmāk jāseko līdzi, cik augsts būs infekcijas risks pēc šīs sporu izplatības. 

\

FOTO: Ābeļu kraupja askusporas (K. Pāruma)

Diemžēl ābeļu kraupja izplatības prognozes bieži vien ir mainīgas, tas jāņem vērā un regulāri jāseko līdzi jaunākajai informācijai, lai veiktie smidzinājumi nebūtu veltīgi. 

Informāciju par lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro brīdinājumiem var iegūt šeit.

Ja rodas jautājumi par RIMpro prognozi ābeļu kraupja primārās infekcijas periodā, var zvanīt Regīnai Rancānei pa tālruni 26551272.

Papildus informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem variet atrast VAAD kaitīgo organismu datu bāzē.

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa
Tālr.67550922


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.