VAAD atsācis kultūraugu kaitīgo organismu monitoringu

Lai gan cilvēkiem šobrīd jābūt īpaši piesardzīgiem ejot ārā, uz kultūraugu kaitīgajiem organismiem neattiecas nekādi izplatības ierobežojumi, tādēļ jāpievērš uzmanība arī kultūraugu veselībai un, ievērojot piesardzību, vēlams jau veikt kaitīgo organismu monitoringu, lai pēc iespējas ātrāk pieņemtu lēmumus par nepieciešamajiem augu aizsardzības pasākumiem.

FOTO: VAAD, ziemas kviešu sējums

Ziema šogad diemžēl vai par laimi tā arī neiestājās, tādēļ no rūpju saraksta atkrita satraukums par sala bojājumiem. Pavasarīgs laiks mūsu valsts teritoriju priecē jau ilgāku laiku, tomēr ar pavasara vēstīm vēl nevar steigties, jo naktis turpina būt aukstas. Ābeles, upenes, rapši siltajā laikā sākuši augšanu. Ābeles šonedēļ sasniegušas ģeneratīvo pumpuru briešanas sākuma stadiju (AS 51), upenēm novērots lapu plaukšanas sākums (AS 10) un rapšiem saskatāmas galvenās ziedkopas (AS 55). Ziemas kviešu attīstība variē no cerošanas sākuma (AS 21) līdz cerošanas beigām (AS 29), rudzi atrodas cerošanas vidū līdz cerošanas beigām (AS 25-29) un ziemas mieži sasnieguši cerošanas vidu (AS 25).

FOTO: VAAD, lapu plaukšanas sākiums upenēm

FOTO: VAAD, galvenās ziedkopas saskatāmas

VAAD prognožu jomas speciālisti atsākuši darbu lauku novērojumu veikšanā. Veicot ziemojošo ievu-auzu laputu olu uzskaiti uz ievu pumpuriem, vidēji sastopamas 2 olas uz 200 pumpuriem (novembrī/decembrī vidēji bija 4 olas) . Uz ziemas kviešu lapām novērotas arī nelielas rudens infekcijas lapu pelēkplankumainības pazīmes, kā arī vietām sastopami sniega pelējuma bojājumi, tomēr kopumā sējumi pārziemojuši labi.

FOTO: VAAD, Uz ābeļu augļzara novērotās laputu un tīklērču ziemojošās olas

Veicot ziemojošo kaitēkļu monitoringu augļu dārzos, vidēji novērotas 0-5 sarkanās augļu koku tīklērces olas (2019. gada novembrī/decembrī – 1-16 olas), 1-5 ābeļu lapu blusiņu olas (novembrī/decembrī – 1-25 olas)  un vidēji 1 bruņutu ola uz 10 cm augļzara. Konstatētais tīklērču un lapu blusiņu olu skaits pa ziemu samazinājies, iespējams, vairāku apstākļu dēļ – ziemā putni ir iznīcinājuši daļu olu vai arī klimatiskie apstākļi nebija piemēroti olu veiksmīgai pārziemošanai un daļa olu zaudējušas savu dzīvotspēju.

Upeņu stādījumos pumpuru ērces pagaidām novērotas ar 12% vidējo izplatību, - silts un sauss laiks veicinās šo kaitēkļu izplatību. Pamanot lielus, apaļus pumpururs, ieteicams tos savākt un iznīcināt, tā samazinot ērču izplatību.

Monitoringa datiem iespējams sekot līdzi VAAD mājaslapā http://noverojumi.vaad.gov.lv/karte

Prognozi par šī gada slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos iespējams apskatīt ŠEIT.

Prognozi par šī gada slimību un kaitēkļu attīstību augļaugu stādījumos iespējams apskatīt ŠEIT.

Prognozi par šī gada slimību un kaitēkļu attīstību dārzeņu stādījumos iespējams apskatīt ŠEIT.

Informāciju sagatavoja:

Valsts augu aizsardzības dienests
Integrētā augu aizsardzības daļa
Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.