Aizvadītās nedēļas izplatītākie kaitīgie organismi Latvijas novados

Aizvadītajā nedēļā Latvijas reģionos turpināja ziedēt plūmes, ķirši, bumbieres, ogulāji, tomēr pavasarīgo gaisotni nedaudz samulsināja daudzviet novērotā sniega sega un zemās gaisa temperatūras.

 

Mainīgajiem laika apstākļiem par spīti uz augiem turpināja izplatīties dažādi kaitīgie organismi.

Kurzemes reģionā aizvadītajā nedēļā vasarāju labībās novēroti spradži ar 9,5% vidējo izplatību, vasaras miežos parādījās pirmās laputis, arī sprakšķu kāpurus pēkšņais aukstums neiebiedēja, novēroti bojājumi. Ziemas miežu sējumos izplatīta stiebrzāļu gredzenplankumainība, aizvadītajā nedēļā ar 18% vidējo izplatību. Rudzu un tritikāles sējumos slimības un kaitēkļi netika novēroti.

Ziemas rapšu sējumos, kuru attīstība sasniegusi ziedēšanas vidu (AS 61-65), novēroti krustziežu spīduļi ar 8% vidējo izplatību.

Lauku pupās Lietuvas pierobežā novērota tauriņziežu smecernieku 64% liela izplatība, Kurzemes vidienē 20%, bet Ventspils pusē tauriņziežu smecernieki vēl netika konstatēti.

FOTO: M. Bērziņa, kviešu lapu pelēkplankumainība

Augļu dārzos uz līmes vairogiem konstatēti nevienādie mizgrauži, bet ziedošajos jāņogu stādījumos parādījušies jāņogu stiklspārņu kāpuru bojājumi.

Zemgales reģionā ziemas kviešos sastopams ļoti neliels daudzums kaitīgo organismu, tikai atsevišķos sējumos novērota neliela laputu izplatība un kviešu lapu pelēkplankumainības infekcija. Ziemas miežos nedaudz izplatījušies tripši un miežu lapu tīklplankumainība, tomēr pagaidām to izplatības pakāpe ir nenozīmīga.

Ziemas rapšos krustziežu spīduļi novēroti ar 10% vidējo izplatību, bet krustziežu smecernieki aizvadītajā nedēļā sastopami ar 9% vidējo izplatību.

Lauku pupas sasniegušas trešās īstās lapas attīstības stadiju (AS 13), uz tām tauriņziežu smecernieki novēroti ar 7% izplatību.

FOTO: D. Ozoliņa, ziemas zirņi Zemgalē

Sēlijas reģionā parādījušies pirmie labību lapgraužu imago ar vidēji 2% izplatību labību sējumos. Vasaras miežos sastopami arī spradži un sprakšķi ar 2-4% izplatību. Ziemas kviešos sastopama gan kviešu lapu pelēkplankumainīiba (4%), gan dzeltenplankumainība (2%).

FOTO: I. Liepiņa, zilais labību lapgrauzis

Sēlijas reģionā ziemas rapšu attīstība svārstās no dzelteno pumpuru stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 59-60), krustziežu spīduļi pagaidām sastopami ar 6% vidējo izplatību.

Lauku pupām otrās īstās lapas attīstības stadija (AS 12), tauriņziežu smecernieki uz tām sastopami ar 10% izplatību.

Ābelēs novēroti lapu tinēji ar 4% izplatību, plūmju stādījumos parādījušies zāģlapseņu imago, bet bumbieru un smiltsērkšķu stādījumos pagaidām kaitīgie organismi nav novēroti.

Latgales reģionā ziemas kviešos sastopama kviešu lapu dzeltenplankumainība ar 3% izplatību, kā arī nedaudz novēroti labību lapgraužu imago un laputis. Līdzīgi kā citos reģionos, uz vasarājiem sastopami spradži ar 3% vidējo izplatību. Ziemas miežu sējumos ar 6% izplatību sastopama miežu lapu tīklplankumainība.

Ziemas rapšu sējumos krustziežu spīduļi novēroti ar 29% vidējo izplatību, bet lauku pupu sējumos pamatīgi izplatījušies tauriņziežu smecernieki, līdz pat 90%, tomēr invāzijas pakāpe neliela, tikai 1%.

Dienvidvidzemes reģionā labību sējumos sastopams pavisam neliels daudzums kaitīgo organismu, tikai atsevišķos laukos pa kādam spradzim un lapgrauzim.

Ziemas rapšu sējumos krustziežu spīduļi aizvadītajā nedēļā novēroti ar 5% vidējo izplatību, bet lauku pupās sastopami zirņu svītrainie smecernieki.

FOTO: A. M. Plukse, ziedoša jāņoga

Ziemeļvidzemes reģionā ziemas kviešu sējumos sastopami labību lapgrauži ar 2% vidējo izplatību, bet kviešu lapu dzeltenplankumainība aizvadītajā nedēļā sasniegusi 4% izplatību. Rudzos tikai vienā no monitoringa laukiem sākusi izplatīties graudzāļu miltrasa, kā arī sastopami labību lapgrauži.

Reģionā apsekoto rapšu attīstība svārstās, tomēr visos laukos ziedēšana ir sākusies, krustziežu spīduļu izplatība vidēji 6%.

Upeņu stādījumos sastopami jāņogulāju pumpuru kodes kāpuri ar 3% izplatību, bet ābeļu stādījumos uz līmes vairogiem novēroti nevienādie mizgrauži.

FOTO: I. Bēme, lauku pupas Ziemeļvidzemē

Pierīgas reģionā ziemas kviešu sējumos pagaidām nav novēroti kaitīgie organismi, bet ziemas rapšu sējumos krustziežu spīduļi sastopami ar 3% vidējo izplatību.

Informāciju par šī brīža kaitīgo organismu novērojumu rezultātiem visā Latvijas teritorijā var atrast VAAD kaitīgo organismu novērojumu kartē.

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.