Pēc lietainajām dienām ābeļu kraupja infekcijas risks pieaug

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta Agrihorts RIMpro prognožu modeļa brīdinājumam par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas gaitu Latvijas novados.

FOTO: VAAD, ābeļu ziedpumpuru parādīšanās stadija

Pēc nokrišņiem, kas 12. maijā sasniedza Latviju, ir sākusies ābeļu kraupja sporu izlidošana un tiek prognozēts neliels līdz vidējs infekcijas risks visās prognožu vietās.

Iepriekšējā prognoze par ābeļu kraupja sporu izlidošana bija diezgan maldīga un infekcijas risks vairumā no saimniecībām tomēr neiestājās. Atgādinām, ka slimības prognoze uz priekšu ir tik precīza, cik precīzas ir laika prognozes!

Prognozes atrodamas https://agrihorts.llu.lv/lv/node/260.

Ja rodas jautājumi par RIMpro prognozi ābeļu kraupja primārās infekcijas periodā, var zvanīt Regīnai Rancānei pa tālruni 26361918.

Papildus informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem variet atrast VAAD kaitīgo organismu datu bāzē.

Aktuālo informāciju par novērojumiem Latvijā varat atrast ŠEIT.

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.