Šobrīd, iespējams, viens no pēdējiem augstākajiem ābeļu kraupja primārās infekcijas riskiem

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta Agrihorts RIMpro prognožu modeļa brīdinājumam par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas gaitu Latvijas novados.

FOTO: VAAD, Ābeļu ziedēšanas beigas. Visas ziedlapas nobirušas

Pagājušais lietainais periods bija ar vienlaidus augstu infekcijas risku visā Latvijas teritorijā. Lai gan uz dažām dienā nokrišņi mitējās, vakar nokrišņi atgriezās un līdz ar to atkal pieaug ābeļu kraupja infekcijas risks.

Šobrīd ļoti augsts infekcijas risks – Talsu, Siguldas, Kocēnu, Raunas, Rēzeknes novados;

augsts infekcijas risks – Engure, Tukuma, Dobeles, Viesītes, Daugavpils, Viļakas novados;

vidējs infekcijas risks – Jelgavas novadā.

Savukārt brīvdienās ļoti augsts infekcijas risks sagaidāms – Talsu, Vecumnieku, Rēzeknes novados;

augsts infekcijas risks – Ventspils, Siguldas, Raunas novados;

vidējs infekcijas risks – Tukuma, Engures, Saldus, Jelgavas, Kocēnu novados;

zems infekcijas risks – Dobeles, Bauskas, Viesītes, Viļakas novados.

Tā kā potenciālais askusporu daudzums pērnajās lapās ir pavisam sarucis, tas varētu būt pēdējais augstais primārās infekcijas risks. Tas nozīmē, ka sāksies sekundārās infekcijas izplatība koka vainaga ietvaros, kuras prognozēm arī var sekot līdzi RIMpro prognozēs.  Īpaši vērīgiem jābūt to dārzu saimniekiem, kuru dārzos kraupis līdz šim jau konstatēts.

Prognozes atrodamas https://agrihorts.llu.lv/lv/node/260.

Ja rodas jautājumi par RIMpro prognozi ābeļu kraupja primārās infekcijas periodā, var zvanīt Regīnai Rancānei pa tālruni 26361918.

Papildus informāciju par ābeļu kraupja Venturia inaequalis bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem variet atrast VAAD kaitīgo organismu datu bāzē.

Aktuālo informāciju par novērojumiem Latvijā varat atrast ŠEIT.

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa
Tālr.67185478


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.