BRĪDINĀJUMS – ziemas kviešu sējumos Kurzemē parādījusies dzeltenā rūsa!

Ziemas kviešu sējumos Ventspils novada Ziru pagastā ir atrastas dzeltenās rūsas Puccinia striiformis pirmās pazīmes. Šis ir signāls lauksaimniekiem biežāk apsekot savus sējumus, lai laicīgi pamanītu dzeltenās rūsas parādīšanos, īpaši, ja audzējamā šķirne ir pret rūsu neizturīga.

FOTO: M. Bērziņa, dzeltenā rūsa

Dzeltenā rūsa īpaši bīstama, ja tā inficē graudaugus agrās attīstības stadijās – cerošanas un stiebrošanas fāzēs (AS 20 - 39), kā rezultātā ražas zudumi var būt ievērojami. Slimībai raksturīga strauja attīstība, tādēļ lauksaimniekiem būtiski ir pamanīt slimības pirmās pazīmes - dzeltenās pustulas (rūsas spilventiņi), un tad nekavējoties lemt par ierobežošanas pasākumiem.

Šobrīd Kurzemē dzeltenā rūsa sastopama ar 25 % izplatību ziemas kviešu sējumā, kas atrodas vārpošanas beigu fāzē.

Informāciju par šī brīža kaitīgo organismu novērojumu rezultātiem visā Latvijas teritorijā var atrast VAAD kaitīgo organismu novērojumu kartē.

Informāciju sagatavoja:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa
Tālr.67185478


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.