Sagatavoti interaktīvi materiāli par integrēto augu audzēšanu

Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD), piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finanšu līdzekļus, sagatavotas trīs rokasgrāmatas par kultūraugu attīstības stadijām, mājaslapa „Integrētā augu audzēšana un kaitīgo organismu monitorings” un informatīvs materiāls „Integrētā augu audzēšana 2015”. Metodiskie materiāli lauksaimniekiem atvieglos integrētās augu aizsardzības (IAA) prasību nodrošināšanu, palīdzēs izvērtēt augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas nepieciešamību, vienlaikus mazinot to radīto risku Latvijas dabai un cilvēku veselībai.

Rokasgrāmatās Laukaugi” (ietverot graudaugus, rapsi, kukurūzu, šķiedras linus, griķus, lauka pupas, zirņus), "Augļaugi" (ietverot sēkleņus, kauleņus, zemenes, avenes, jāņogas un upenes, ērkšķogas, krūmmellenes un Amerikas lielogu dzērvenes) un "Dārzeņi un kartupeļi" (ietverot kartupeļus, galviņkāpostus un ziedkāpostus, burkānus, kāļus, sakņu selerijas, galda bietes, gurķus, pupiņas, sīpolus un puravus) apkopota informāciju par kultūraugu attīstību, ar mērķi veicināt vienotas kultūraugu attīstības stadiju noteikšanas metodikas izmantošanu Latvijā pēc BBCH decimālo kodu skalas.

BBCH apzīmējums veidots no vācu valodas „BiologischeBundesalstant, Bundessortenamt un ChemischeIndustrie”, bet neoficiāli to apzīmē ar izstrādātāju sponsoru pirmajiem nosaukumu burtiem – BASF, Bayer, Ciba-Geigy, Hoechst. BBCH skala parāda augu attīstību 10 fāzēs no 0-9. Tās savukārt sadalās katra 10 stadijās (etapos). Rezultātā tiek iegūts kods jeb divciparu skaitlis no 00-99, ar ko apzīmē konkrētu auga attīstības stadiju. Atsevišķos gadījumos izmanto arī trīsciparu kodus.

Rokasgrāmatas izmantojamas kā palīgmateriāls, veicot kultūraugu monitoringu un pieņemot lēmumu par augu aizsardzības pasākumu veikšanu.

Rokasgrāmatas ir izgatavotas nelielā formātā no ūdensnecaurlaidīga materiāla, kas ērti lietojamas uz lauka jebkuros laika apstākļos, veicot kultūraugu novērojumus.

Rokasgrāmatas izgatavotas attiecīgi: „Laukaugi” – 10000 eks., „Augļaugi” – 5000 eks., „Dārzeņi un kartupeļi” – 5000 eks. Tās bez maksas pieejamas VAAD reģionālajās nodaļās, tiek izplatītas arī informatīvajos semināros par IAA un izsniegtas, kārtojot augu aizsardzības līdzekļu lietotāja eksāmenu.

Mājaslapa „Integrētā augu audzēšana un kaitīgo organismu monitorings” ir izveidota uz VAAD esošās mājaslapas bāzes, pieejama interneta vietnē noverojumi.vaad.gov.lv.

Kultūraugu veģetācijas periodā novērojumi, kurus VAAD inspektori veic kaitīgo organismu konstatēšanai tiešsaistes režīmā no lauka – novērojuma vietas, būs pieejami visiem redzamā formātā mājaslapas sadaļā „Karte”. Katram novērotam augu slimības vai kaitēkļa konstatējumam procentuāli tiks noteikta izplatības, attīstības vai invāzijas pakāpe (piemērs attēlā zemāk). Konstatēto kaitīgo organismu turpat varēs aplūkot arī fotoattēlā un iegūt informāciju par tā bioloģiju un AAL, kādi pieejami to ierobežošanai. Nozīmīgāko kaitēkļu un slimību attīstība būs attēlota grafikā. Pirmie postīgāko kaitēkļu  vai slimību konstatējumi sezonā tiks izcelti kā brīdinājumi un uz kartes parādīsies pulsējošas lāsītes formātā. Varēs apskatīt novērojumā konstatētās kultūraugu attīstības stadijas fotoattēlu.Mājaslapas sadaļā „Integrētā audzēšana” pēc apstiprināšanas Zemkopības ministrijā būs pieejamas IAA kultūrspecifiskās vadlīnijas. Šajā sadaļā arī varēs iepazīties ar normatīvie aktiem, kas regulē IAA Latvijā un Eiropā, iegūt informāciju par AAL lietošanu, iepazīties ar kultūraugu šķirņu aprakstiem un Latvijas augšņu karti.

Sadaļā „Kultūraugu fenoloģija” būs pieejamas šajā rakstā iepriekš minētās rokasgrāmatas, kas periodiski tiks papildinātas ar aktuālu informāciju un fotoattēliem.

Sadaļas „Kaitēkļu fenoloģija”, „Augu slimību attīstības īpatnības” un „Nezāles” regulāri papildināsim ar informāciju par kaitēkļu, slimību un nezāļu attīstības īpatnībām.

Informatīvs materiāls „Integrētā augu audzēšana 2015” sagatavots kalendāra formātā, skaidrojot integrētās augu audzēšanas prasības, augsnes agroķīmiskās izpētes veikšanu, mēslošanas plānu sastādīšanu, lauku uzskaites sistēmu un sniedzot kaitīgo organismu attīstības prognozes attiecīgajiem veģetācijas perioda mēnešiem.Atgādinām, ka IAA Eiropas Savienībā regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/128/EK (turpmāk – Direktīva) 14. Pants un III Pielikums.

Direktīvā minētie IAA vispārīgie principi un prasības ir iestrādāti Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība” (turpmāk – noteikumi) II nodaļā.

Noteikumu II nodaļas prasības ir obligātas visiem profesionālajiem AAL lietotājiem, kā arī personām, kam nav apliecības otrās reģistrācijas klases AAL iegādei un lietošanai, bet kuras izmanto sniegtos pakalpojumus augu aizsardzības jomā.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre
VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr.67550949, 26425173

Plašāka informācija:
Anitra Lestlande
VAAD Integrētā augu aizsardzības daļas vadītāja
Tālr.67185478, 27808472

 


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.