Jaunumi

Izdotas aveņu, zemeņu, kazeņu, čemurziežu un kauleņkoku slimību un kaitēkļu rokasgrāmatas

Izdotas aveņu, zemeņu, kazeņu, čemurziežu un kauleņkoku slimību un kaitēkļu rokasgrāmatas

06.03.2018

Turpinot iepriekšējos gados aizsākto praksi, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Integrētās augu aizsardzības daļa 2017.gada nogalē izdevusi trīs bukletus: "Čemurziežu dzimtas dārzeņu slimības un kaitēkļi", "Aveņu, kazeņu un zemeņu slimības un kaitēkļi" un "Kauleņkoku slimības un kaitēkļi".

 

Lasīt tālāk ...
Slimību un kaitēkļu attīstības prognoze laukaugu sējumos 2018. gadā

Slimību un kaitēkļu attīstības prognoze laukaugu sējumos 2018. gadā

27.02.2018

VAAD reģionālo nodaļu prognožu jomas speciālisti izvērtējuši iepriekšējās 2017. gada sezonas laukaugu (labību, rapša un pākšaugu) novērojumu rezultātus un, ņemot vērā tos un iespējamos laika apstākļus šī gada veģetācijas periodā, prognozējuši būtiskāko slimību un kaitēkļu attīstību 2018. gadā.

Lasīt tālāk ...
Mājaslapā pieejamas 2016. gadā izdotās rokasgrāmatas

Mājaslapā pieejamas 2016. gadā izdotās rokasgrāmatas

23.01.2018

Lai palīdzētu lauksaimniekam atpazīt slimības un kaitēkļus, Valsts augu aizsardzības dienests 2016. gadā sagatavoja un izdeva rokasgrāmatas, apkopojot attēlus un informāciju par labību, rapšu un pākšaugu slimībām un kaitēkļiem.

Lasīt tālāk ...
Valsts augu aizsardzības dienests atgādina par pareizu glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Valsts augu aizsardzības dienests atgādina par pareizu glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

02.08.2017

Augu aizsardzības līdzekli jālieto, ievērojot norādes tā marķējumā – precīzi ievērojot norādītās devas, kultūrauga vai kaitīgā organisma attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā un nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai. Aizliegts glifosātu saturošus herbicīdus lietot kā desikantu kultūraugu nokaltēšanai! Graudaugu sējumos, kuros savairojušās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, lai atvieglotu ražas novākšanu un samazinātu ražas zudumus, graudaugu pilngatavības stadijā, bet ne ātrāk kā septiņas dienas pirms ražas novākšanas, drīkst lietot vispārējas un sistēmas iedarbības herbicīdus, kuri satur darbīgo vielu glifosāts.

Foto: Nezāļains lauks, M.Bērziņa (VAAD)

Lasīt tālāk ...
Visos Latvijas reģionos izlido smiltsērkšķu raibspārnmuša

Visos Latvijas reģionos izlido smiltsērkšķu raibspārnmuša

21.07.2017

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) smiltsērkšķu audzētāju uzmanību vērš uz to, ka kaitīgo organismu monitoringa speciālisti smiltsērkšķu stādījumos (augļi sasnieguši 70% no raksturīgā lieluma AS 77 līdz augļu gatavošanās sākums AS 81) visos Latvijas reģionos uz izliktajiem līmes vairogiem konstatējuši smiltsērkšķu raibspārnmušas pieaugušo īpatņu masveida izlidošanu.

Smiltsērkšķu raibspārnmušas dēj oliņas smiltsērkšķu ogās. Kāpuri izēd ogas mīkstumu, tās pamazām deformējas, kļūst mīkstas, sažūst, nobrūnē un pārtikai nav derīgas. Tikko izšķīlušies kāpuri ir ļoti sīki un gandrīz caurspīdīgi, tāpēc tos ogās ir grūti pamanīt. Ja kaitēklis dārzā savairojas masveidā, ražas zudumi var sasniegt līdz pat 100 %.

Foto: Smiltsērkšķu raibspārnmušas radīti bojājumi uz ogām, M.Bērziņa (VAAD)

Lasīt tālāk ...

© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.