Jaunumi

BRĪDINĀJUMS – zirņu un pupu laukos izplatās zirņu svītrainais smecernieks

BRĪDINĀJUMS – zirņu un pupu laukos izplatās zirņu svītrainais smecernieks

06.05.2016

Vēlamies vērst lauka pupu un zirņu audzētāju uzmanību uz to, ka šajās dienās zirņu un pupu laukos ir konstatēta zirņu svītrainā smecernieka Sitona lineatus izplatība. Tie atstāj ziemošanas vietas pērnā gada pupu un zirņu laukos un invadē dīgstus jaunajos sējumos. Šī kaitēkļa izplatība šogad ir konstatēta agrāk nekā citus gadus - lauka pupām pirmās lapas attīstības stadija (AS 11) un zirņiem – divu lapu attīstības stadija (AS 12). Vidēji reģistrēta zirņu svītrainā smecernieka 6 % izplatība (jeb 8 īpatņi uz m2), bet dažviet tā sasniedz pat 20 % izplatību.

Lasīt tālāk ...
BRĪDINĀJUMS – ziemas kviešu laukos konstatēta dzeltenā rūsa

BRĪDINĀJUMS – ziemas kviešu laukos konstatēta dzeltenā rūsa

03.05.2016

Vēlamies vērst graudaugu audzētāju uzmanību uz to, ka Zemgalē un Kurzemē konstatēta dzeltenā rūsa Puccinia striiformis (izplatība 4 %, attīstības pakāpe vidēji 1 %).

Turpinoties labvēlīgiem laika apstākļiem (temperatūra 10-15°C, biežas miglas, rasa), slimība var strauji izplatīties. Slimības postīgums ir atkarīgs no infekcijas pakāpes un inficēšanās laika: ja stiebrošanas fāzē slimības intensitāte ir 5%, ražas zudumi var sasniegt pat 75%, ja piengatavības fāzē infekcijas pakāpe ir 5%, zudumi sasniedz 15%.

Informāciju par šī brīža kaitīgo organismu novērojumu rezultātiem visā Latvijas teritorijā var atrast VAAD kaitīgo organismu novērojumu kartē.

Lasīt tālāk ...
BRĪDINĀJUMS – augļu dārzos turpina izplatīties ābeļu kraupja askusporas

BRĪDINĀJUMS – augļu dārzos turpina izplatīties ābeļu kraupja askusporas

02.05.2016

Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību SIA „Latvijas Augu Aizsardzības pētniecības centrs” brīdinājumam par ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu izlidošanas turpināšanos.

RIMpro prognozes Ābeļu kraupja infekcijas riskam Latvijas novados uz 02.05.

Bauskas novads – Nākamais infekcijas risks tiek prognozēts 05.05., kas sasniegs 215 RIM vienības.

Dobeles novadā – Neliela infekcija turpinās no 28.04., kura sasniegs 25 RIM vienības 3.05.

Viesītes novadā – Nenozīmīga infekcija paredzama 3.05., kura nepārsniegs 14 RIM vienības.

Lasīt tālāk ...
BRĪDINĀJUMS – rapša laukos izplatās krustziežu spīdulis

BRĪDINĀJUMS – rapša laukos izplatās krustziežu spīdulis

02.05.2016

Vēlamies vērst rapša audzētāju uzmanību uz to, ka šīs siltās dienas un naktis ir veicinājušas krustziežu spīduļa Meligethes aeneus izplatību. Tas atstāj ziemošanas vietas un invadē rapšu ziedkopas.

Turpinoties labvēlīgiem laika apstākļiem (siltas, saulainas dienas un siltas, mierīgas naktis), kaitēklis var radīt lielus ražas zudumus.

Informāciju par šī brīža kaitīgo organismu novērojumu rezultātiem visā Latvijas teritorijā var atrast VAAD kaitīgo organismu novērojumu kartē.

Lasīt tālāk ...
BRĪDINĀJUMS – augļu dārzos no ziemošanas vietām sāk iznākt ābeļu ziedu smecernieks

BRĪDINĀJUMS – augļu dārzos no ziemošanas vietām sāk iznākt ābeļu ziedu smecernieks

02.05.2016

Vēlamies vērst augļkopju uzmanību uz to, ka silto laika apstākļu ietekmē, no ziemošanas vietām sāk iznākt ābeļu ziedu smecernieks Anthonomus pomorum. Kaitēkļa nodarītie zaudējumi atsevišķos gados var būt ļoti lieli, jo īpaši gados, kad dažādu iemeslu dēļ ziedpumpuru ir maz un ir labvēlīgi laika apstākļi olu dēšanai (siltas, saulainas dienas un siltas, mierīgas naktis).

Informāciju par šī brīža kaitīgo organismu novērojumu rezultātiem visā Latvijas teritorijā var atrast VAAD kaitīgo organismu novērojumu kartē.

Lasīt tālāk ...

© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.