Jaunumi

Valsts augu aizsardzības dienests atgādina par pareizu glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Valsts augu aizsardzības dienests atgādina par pareizu glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

02.08.2017

Augu aizsardzības līdzekli jālieto, ievērojot norādes tā marķējumā – precīzi ievērojot norādītās devas, kultūrauga vai kaitīgā organisma attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā un nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai. Aizliegts glifosātu saturošus herbicīdus lietot kā desikantu kultūraugu nokaltēšanai! Graudaugu sējumos, kuros savairojušās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, lai atvieglotu ražas novākšanu un samazinātu ražas zudumus, graudaugu pilngatavības stadijā, bet ne ātrāk kā septiņas dienas pirms ražas novākšanas, drīkst lietot vispārējas un sistēmas iedarbības herbicīdus, kuri satur darbīgo vielu glifosāts.

Foto: Nezāļains lauks, M.Bērziņa (VAAD)

Lasīt tālāk ...
Visos Latvijas reģionos izlido smiltsērkšķu raibspārnmuša

Visos Latvijas reģionos izlido smiltsērkšķu raibspārnmuša

21.07.2017

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) smiltsērkšķu audzētāju uzmanību vērš uz to, ka kaitīgo organismu monitoringa speciālisti smiltsērkšķu stādījumos (augļi sasnieguši 70% no raksturīgā lieluma AS 77 līdz augļu gatavošanās sākums AS 81) visos Latvijas reģionos uz izliktajiem līmes vairogiem konstatējuši smiltsērkšķu raibspārnmušas pieaugušo īpatņu masveida izlidošanu.

Smiltsērkšķu raibspārnmušas dēj oliņas smiltsērkšķu ogās. Kāpuri izēd ogas mīkstumu, tās pamazām deformējas, kļūst mīkstas, sažūst, nobrūnē un pārtikai nav derīgas. Tikko izšķīlušies kāpuri ir ļoti sīki un gandrīz caurspīdīgi, tāpēc tos ogās ir grūti pamanīt. Ja kaitēklis dārzā savairojas masveidā, ražas zudumi var sasniegt līdz pat 100 %.

Foto: Smiltsērkšķu raibspārnmušas radīti bojājumi uz ogām, M.Bērziņa (VAAD)

Lasīt tālāk ...
Vasaras kviešu sējumos strauji izplatās dzeltenā rūsa

Vasaras kviešu sējumos strauji izplatās dzeltenā rūsa

12.07.2017

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vērš labību audzētāju uzmanību uz to, ka vasaras kviešu (ziedēšanas sākums AS 61 līdz ziedēšanas vidus AS 65) sējumos Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē ir konstatēta dzeltenā rūsa Puccinia striiformis ar izplatību vidēji 8 % un attīstības pakāpi vidēji 1 %. Tāpēc rūpīgi jāapseko lauki un jālemj par augu aizsardzības pasākumu nepieciešamību.

Foto: Dzeltenā rūsa, I.Bēme (VAAD)

Lasīt tālāk ...
Lauka pupu sējumos izplatās kaitēkļi un slimības

Lauka pupu sējumos izplatās kaitēkļi un slimības

11.07.2017

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vērš lauka pupu audzētāju uzmanību uz to, ka pupu laukos strauji izplatās kaitēkļi un slimības. Pupu koncentriskā plankumainība Didymella fabae konstaēta ar izplatību vidēji  4 % un pupu brūnplankumainība Botrytis fabae - ar izplatību arī vidēji 4 %. Gandrīz visos apsekotajos laukos (pupām pilnzieds AS 65 līdz ziedēšanas beigas AS 69) konstēts arī pupu sēklgrauzis Bruchus rufimanus (izplatība vidēji 4 %) un pupu laputis Aphis fabae (izplatība vidēji 2 %). Daudzviet uz pirmajām pākstīm ir novērotas pupu sēklgraužu sadētas olas, tāpēc rūpīgi jāapseko lauki un jālemj par augu aizsardzības pasākumu nepieciešamību.

Pupu sēklgrauža Bruchus rufimanus mātītes dēj olas (200-500 gab.) uz jaunajām pupu pākstīm. Uz tām nereti var redzēt vietas, caur kurām izšķīlušies kāpuri ir iegrauzušies pākstī. Pēc tam tie iegraužas sēklās. Vienā pupā var attīstīties vairāki kāpuri. Kāpuri izgrauž sēklas iekšpusi. Vasaras beigās, pirms iekūņošanās pupā, kāpuri pupas mizā no iekšpuses izgrauž apaļu skrejcaurumu, atstājot mizas vāciņu. Sedzošā mizas daļa var neizkrist, ja vabole to no iekšpuses neizspiež. Savairojoties masveidā, kaitēklis var radīt būtiskus ražas zudumus.

Foto: Pupu sēklgrauzis, L.Būcēna (VAAD)

Lasīt tālāk ...
Izplatās kartupeļu lakstu puve

Izplatās kartupeļu lakstu puve

07.07.2017

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē, ka jūlija pirmajā nedēļā gan mazdārziņos, gan lielākos kartupeļu stādījumos konstētas kartupeļu lakstu puves Phytophthora infestans (izplatība 2-4 %) un kartupeļu lapu sausplankumainības Alternaria solani (izplatība 2-6 %) pazīmes. Saglabājoties līdzšinējiem mitruma apstākļiem un gaisa temperatūrai, kartupeļu lakstu inficēšanās turpināsies. Lielāks inficēšanās risks ir kartupeļu platībās, kur tie stādīti vairākus gadus pēc kārtas vai arī iepriekšējos gados bija izplatīta kartupeļu lakstu puve.

Papildus informāciju par kartupeļu lakstu puvi Phytophthora infestans un kartupeļu lapu sausplankumainību Alternaria solani  var atrast VAAD kaitīgo organismu datu bāzē un Kartupeļu integrētās augu aizsardzības kultūrspecifiskajās vadlīnijās.

Foto: Kartupeļu lakstu puve, A.M.Plukse (VAAD)

Lasīt tālāk ...

© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.