Sēkleņu (ābeļu un bumbieru) attīstības stadijas

Informācija par sēkleņu  attīstības fāzēm, attīstības stadiju apraksti un to attēli.
Ražojošu ābeļu un bumbieru attīstība pavasarī sākas ar 5. fāzi – ziedkopu attīstību (pirms lapu pumpuru attīstības, t.i., 01.–09. stadijas). 1. fāze – lapu attīstība var norisināties vienlaicīgi ar 5. fāzi vai nedaudz vēlāk. Nosakot augu aizsardzības līdzekļu lietošanas laiku vai plānojot citus pasākumus ražojošos stādījumos, ābeļu un bumbieru attīstības stadijas novērtē galvenokārt ģeneratīvajām augu daļām (ziedpumpuri, augļi) – no 5.-8. fāzei. 3. fāzi– dzinumu augšana un attīstība – ražojošiem augļu kokiem nepiemēro.

 Stadijas kods (AS) – nosaukums. Galvenās pazīmes.

 Attīstības fāze 0: Lapu pumpuru attīstība
00
– Miera periods. Gan lapu, gan ģeneratīvie pumpuri cieši noslēgti ar tumši brūnām pumpuru zvīņām

01 – Lapu pumpuru briešanas sākums. Pumpuri manāmi uzbrieduši, ārējās zvīņas pagarinātas, ar gaišākiem plankumiem.
03 – Lapu pumpuru briešanas beigas. Ārējās zvīņas gaiši sārtas, mazliet pavērušās, zem tām redzamas iekšējās zvīņas,
ābelēm – parasti klātas ar pelēcīgiem matiņiem.
07 – Lapu pumpuru plaukšanas sākums. Sauc arī par „zaļā konusa” sākumu, pumpuru galos parādās zaļais hlorofila krāsojums.
09 – Lapu pumpuru zaļais konuss. Zaļais krāsojums izvirzījies apmēram 5 mm virs pumpuru zvīņām.

Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
10 –
Lapu plaukšanas sākums (peļausu stadija). Zaļās lapas izvirzījušās apmēram 10 mm virs zvīņām, pirmās lapas atliecas.

11 – Lapu atliekšanās sākums. Vairākas lapas atliekušās, bet ne visas.
15 – Lielākā daļa lapu atliekušās. Lapas atliekušās, taču visas vēl nav sasniegušas raksturīgo lielumu.
19 – Pirmās lapas sasniegušas raksturīgo lielumu.

Attīstības fāze 5: Ziedkopu attīstība
51
– Ģeneratīvo pumpuru briešanas sākums. Pumpuri manāmi uzbrieduši, ārējās zvīņas pa- garinātas vai ar gaiši sārtiem plankumiem pie pamatnes. Līdzīgi kā lapu pumpuri (AS 01).

52 – Pumpuru briešanas beigas. Ārējās zvīņas atdalās, redzamas iekšējās gaišākas, ābelēm klātas ar pelēcīgiem matiņiem – sudrabainais konuss.

53 – Ziedpumpuru zaļais konuss. Redzami zaļi ziedkopas rozetes lapu gali, bet ziedkopas čemurs vēl pilnīgi nosegts.

54 – Ziedpumpuru „peļausu stadija”. Zaļās lapiņas izvirzījušās apmēram 10 mm virs pumpuru zvīņām, pirmās lapiņas atliecas (līdzīgi kā AS 10). 

55 – Ziedpumpuru parādīšanās. Lapu rozetes centrā saredzami ziedpumpuri, bet vēl salipuši kopā. 

56 – Zaļo pumpuru stadija. Ziedpumpuri čemurā sāk attālināties viens no otra.
57 – Sarkano pumpuru stadija. Ziedpumpuru kātiņi pagarinājušies, ziedlapas pagarinās, kauslapas pavērtas, ziedlapas saredzamas: ābelēm sarkanas, bumbierēm – baltas. Krāsa atkarīga arī no šķirnes. Parasti piemēro ābelēm.

58 – Sārto pumpuru stadija ābelēm. Balto pumpuru stadija bumbierēm. Ziedpumpuri ar labi saredzamām ziedlapām. Krāsa atkarīga arī no šķirnes.

59 – Ziedpumpuru uzbriešana, „balonu stadija”. Vairums pumpuru ziedkopā īsi pirms atvēršanās izskatās kā baloni.

Attīstības fāze 6: Ziedēšana
60
– Pirmie ziedi atvērušies. Pirmais zieds ziedkopā atvēries.

61 – Ziedēšanas sākums. Apmēram 10% no ziediem atvērušies.
62 ... 64 – 20 ... 40% ziedu atvērušies.
65 – Pilnzieds. Atvērušies apmēram 50% no ziediem, birst pirmās ziedlapas.

67 – Ziedēšanas nobeigums. Ziedi izbalē, vairums ziedlapu nobirušas.
69 – Ziedēšanas beigas. Visas ziedlapas nobirušas.

Attīstības fāze 7: Augļu attīstība
71 – Augļaizmetņu diametrs līdz 10 mm. Neapaugļoto ziedu pēcziedēšanas nobire.

72 – Augļaizmetņu diametrs līdz 20 mm. Augļaizmetņi rieksta lielumā.
73 – Augļu otrā nobire.
74 – T-stadija. Augļa diametrs ir apmēram 30-40 mm, tas pavērsts ar kausiņu uz augšu, un augļa pamatne ar kātiņu veido T burta formu.

75 – Augļa briešana. Augļi sasnieguši apmēram pusi no šķirnei raksturīgā lieluma un nokarājas uz leju.

76 ... 79 – Augļi sasnieguši 60 ... 90% no šķirnei raksturīgā lieluma.

Attīstības fāze 8: Augļu un sēklu gatavošanās
80 – Augļu gatavošanās sākums. Augļi vēl bez raksturīgā krāsojuma.
81 – Nogatavošanās sākums. Augļa miziņa kļūst gaišāka un sāk iegūt šķirnei raksturīgo krāsojumu.
85 – Izveidojies raksturīgais augļa krāsojums.

87 – Novākšanas gatavība.
89 – Augļu pilngatavība. Auglis gatavs lietošanai, izveidojusies šķirnei raksturīgā garša un mīkstuma konsistence.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.