Jāņogu un upeņu attīstības stadijas

Informācija par jāņogu un upeņu attīstības fāzēm, attīstības stadiju apraksti un to attēli.
Upenēm un jāņogām ziedēšana un ogu veidošanās notiek pakāpeniski. Ziedēšanas beigu stadijas var norisināties vienlaicīgi ar pirmajām augļu attīstības stadijām. Tādā gadījumā attīstības stadijas ieteicams novērtēt pēc augļu (ogaizmetņu) attīstības vai atzīmēt gan ziedēšanas, gan augļu attīstības stadiju, piemēram, AS 67 / 71.

Attīstības fāze 0: Pumpuru attīstība

00 – Miera periods. Gan lapu, gan ģeneratīvie pumpuri (lielāki par lapu pumpuriem) cieši noslēgti un noklāti ar tumši brūnām pumpuru zvīņām.
01 – Lapu pumpuru briešanas sākums. Pumpuru zvīņas pagarinās.
03 – Lapu pumpuru briešanas beigas. Pumpuru zvīņu malas kļuvušas gaišākas.


07 – Lapu plaukšanas sākums. Pumpuru galotnēs tikko redzami zaļi vai sārti lapu gali.


09 – Lapu pumpuri nedaudz pavērušies. Nedaudz pavērušos pumpuru zvīņu garumā redzamas sakļautas zaļas lapiņas.

Attīstības fāze 1: Lapu attīstība

10 – Lapu plaukšanas sākums. Lapu galotnes izvirzījušās virs pumpuru zvīņām, pirmās lapas atdalās un ieņem horizontālu stāvokli.


11 – Pirmās lapas izpletušās. Pirmās lapas izpletušās, pārējās vēl aizvērtas.
15 – Vairākas lapas izpletušās, bet nav vēl sasniegušas raksturīgo lielumu. 


19 – Pirmās lapas sasniegušas raksturīgo lielumu.

Attīstības fāze 3: Dzinumu attīstība

31 – Jauno dzinumu augšanas sākums. Redzamas jauno veģetatīvo dzinumu centrālās asis.
32 ... 39 – Dzinumi sasnieguši 20 ... 90% no raksturīgā garuma.

 Attīstības fāze 5: Ziedkopu (auga ģeneratīvo daļu) attīstība

51 – Ziedpumpuru briešana. Pumpuri aizvērti, bet ārējās zvīņas kļuvušas gaišākas.
53 – Ziedpumpuru plaukšana. Brūnās pumpuru zvīņas nedaudz pavērušās, zem tām mazliet redzama gaiši zaļa pumpura iekšējā daļa.
54 – Lapu izvirzīšanās virs ziedpumpuru zvīņām. Zaļi vai sārti lapu gali redzami virs pumpuru zvīņām.
55 – Ziedpumpuru atdalīšanās. Starp sakļautām lapām redzamas kompaktas ziedkopas, kurās var atšķirt atsevišķus ziedpumpurus.


56 – Ziedkopas pagarināšanās sākums.


57 – Pirmā ziedpumpura atdalīšanās. Pirmais ziedpumpurs atdalās no pārējiem ziedkopas pagarināšanās laikā.


59 – Visi ziedpumpuri atdalījušies ķekarā. Sauc arī par vīnogu ķekara stadiju, upenēm pumpuri zilganā krāsā.

 

Attīstības fāze 6: Ziedēšana

60 – Ziedēšanas sākums. Pirmie ziedi ķekaros atvērušies.
61 – 10% ziedu atvērušies.


65 – Pilnzieds. Vismaz 50% ziedu atvērušies, pirmās ziedlapas sāk sažūt.


67 – Ziedēšanas nobeigums. Visi ziedi atvērušies, vairums ziedlapu sažuvušas. 


69 – Ziedēšanas beigas. Visas ziedlapas sažuvušas.

Attīstības fāze 7: Augļu attīstība

71 – Ogu attīstības sākums. Pirmie zaļie ogaizmetņi redzami ķekara pamatnē.


72 ... 74 – 20 ... 40% ogaizmetņu izveidojušies.
75 – 50% ogaizmetņu izveidojušies. Pirmās ogas sasniegušas raksturīgo lielumu. 


76 ... 78 – 60 ... 80% ogaizmetņu izveidojušies. Puse ogu sasniegušas raksturīgo lielumu.
79 – 90% ogaizmetņu izveidojušies. Šajā laikā var būt vērojama pēdējo ziedlapu nobiršana.

Attīstības fāze 8: Augļu nogatavošanās

81 – Ogu gatavošanās sākums. Sāk parādīties raksturīgais ogu krāsojums.
85 – Ogu nogatavošanās. Pirmajām ogām ķekara pamatnē izveidojies raksturīgais krāsojums.


87 – Novākšanas gatavība. Lielākā daļa ogu no-gatavojušās.


89 – Ogu nobiršanas sākums.

Attīstības fāze 9: Augu sagatavošanās miera periodam

91 – Dzinumu augšanas apstāšanās. Galotņu pumpuri pilnīgi izveidojušies, lapas vēl zaļas.
92 – Lapas sāk zaudēt zaļo krāsu.
93 – Lapkriša sākums. Lapas sāk nobirt, upenēm – vispirms pirmā gada dzinumiem.
95 – 50% lapu zaudējušas zaļo krāsu vai nobirušas.
97 – Visas lapas nobirušas.

 


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.