Ērkšķogu attīstības stadijas

Informācija par ērkšķogu attīstības fāzēm, attīstības stadiju apraksti un to attēli.

Attīstības fāze 0: Pumpuru attīstība

00 – Miera periods. Gan lapu, gan ģeneratīvie pumpuri (lielāki par lapu pumpuriem) cieši noslēgti un noklāti ar tumši brūnām pumpuru zvīņām.

01 – Lapu pumpuru briešanas sākums. Pumpuru zvīņas pagarinās.

03 – Lapu pumpuru briešanas beigas. Pumpuru zvīņu malas kļuvušas gaišākas.
07 – Lapu plaukšanas sākums. Pumpuru galotnēs tikko redzami zaļi vai sārti lapu gali.
09 – Lapu pumpuri nedaudz pavērušies. Nedaudz pavērušos pumpuru zvīņu garumā redzamas sakļautas zaļas lapiņas.

Attīstības fāze 1: Lapu attīstība

10 – Lapu plaukšanas sākums. Lapu galotnes iz-virzījušās virs pumpuru zvīņām, pirmās lapas atdalās un ieņem horizontālu stāvokli.
11 – Pirmās lapas izpletušās. Pirmās lapas izpletušās, pārējās vēl aizvērtas.
15 – Vairākas lapas izpletušās, bet nav vēl sasniegušas raksturīgo lielumu.
19 – Pirmās lapas sasniegušas raksturīgo lielumu.

Attīstības fāze 3: Dzinumu attīstība

31 – Jauno dzinumu augšanas sākums. Redzamas jauno veģetatīvo dzinumu centrālās asis.
32 ... 39 – Dzinumi sasnieguši 20 ... 90% no raksturīgā garuma.

Attīstības fāze 5: Ziedkopu (auga ģeneratīvo daļu) attīstība

51 – Ziedpumpuru briešana. Pumpuri aizvērti, bet ārējās zvīņas kļuvušas gaišākas.
53 – Ziedpumpuru plaukšana. Brūnās pumpuru zvīņas nedaudz pavērušās, zem tām mazliet redzama gaiši zaļa pumpura iekšējā daļa.
55 – Starp pumpuru zvīņām redzami ziedpumpuri.

59 – Visi ziedpumpuri atdalījušies.

Attīstības fāze 6: Ziedēšana

61 – 10% ziedu atvērušies.


63 – 30% ziedu atvērušies.
65 – Pilnzieds. Vismaz 50% ziedu atvērušies.

67 – Ziedēšanas nobeigums. Lielākā daļa ziedlapu iekaltušas.
69 – Ziedēšanas beigas. Visas ziedlapas nokaltušas, sāk veidoties ogu aizmetņi.

Attīstības fāze 7: Augļu attīstība

71 – Ogaizmetņu veidošanās sākums. Redzami sīki ogaizmetņi vai ogas sasniegušas 10% no raksturīgā lieluma.

73 – Pirmās ogas sasniegušas raksturīgu lielumu vai ogas kopumā sasniegušas 30% no raksturīgā lieluma.
75 – 50% ogu sasniegušas raksturīgu lielumu vai ogas kopumā sasnieguāas 50% no raksturīgā lieluma.
79 – 90% jeb lielākais vairums ogu sasniedzis raksturīgu lielumu.

Attīstības fāze 8: Augļu nogatavošanās

81 – Ogu gatavošanās sākums. Ogām sāk parādīties šķirnei raksturīgais krāsojums.
85 – Pirmajām ogām izveidojies šķirnei raksturīgais krāsojums.
87 – Novākšanas gatavība. Lielākajai daļai ogu izveidojies šķirnei raksturīgais krāsojums.
88 – Ogas kļūst mīkstas.
89 – Ogas pilnīgi nogatavojušās, sāk nobirt.

 


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.