Augļaugu slimību un kaitēkļu attīstības prognoze Zemgales reģionam 2023. gadā

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) reģionālo nodaļu prognožu jomas speciālisti izvērtējuši iepriekšējā gada sezonas augļu koku un ogulāju  slimību un kaitēkļu novērojumu rezultātus un, ņemot vērā tos un iespējamos laika apstākļus šī gada veģetācijas periodā, prognozējuši būtiskāko slimību un kaitēkļu attīstību 2023. gada sezonai.

Pavasara tuvošanos dabā apliecina saulīte, kura katru dienu spīd ilgāk un silda siltāk. Nepaies ilgs laiks, un augļu koki sāks mosties no ziemas miera. Jācer, ka māte – daba visu savu aukstuma potenciālu būs izmantojusi ziemas periodā, un pavasaris atnāks bez lielām temperatūru svārstībām, lai neciestu augļu koku pumpuri un būtu nodrošināta laba raža rudenī.

ĀBELES, BUMBIERES

SLIMĪBAS

Ābeļu kraupis (Venturia inaequalis)

Slimība ir novērojama katru gadu. Arī 2022. gads nebija izņēmums un bija novērojami kraupja sporu izraisītās slimības bojājumi. Var prognozēt, ka arī šajā gadā, augļudārzos būs novērojama kraupja infekcija. Tas, cik strauja būs tās attīstība un izplatīšanās, lielā mērā būs atkarīgs no laika apstākļiem, lietotajiem AAL un, protams, arī šķirnes.

Parastā augļu puve (Monilinia fructigena)

Tāpat kā katru gadu, arī 2022. gadā bija novērojama parastā augļu puve. Tā kā laika apstākļi bija labvēlīgi kaitēkļu attīstībai un izplatībai, tad puves attīstība, lielā daļā gadījumu, bija sākusies vietās, kur augļiem bija novērojams kaitēkļa, vai mehāniski iegūts bojājums. Arī šogad augļudārzos būs novērojama parastā augļu puve, un tās izplatība lielā mērā būs atkarīga no tā, cik labvēlīgi būs slimības attīstībai nepieciešamie apstākļi.

FOTO: D. Ozoliņa

 

Bumbieru - kadiķu rūsa (Gymnosporangium sabinae)

Pagājušajā gadā veiktajos novērojumos bumbieru – kadiķu rūsa bija konstatēta visos novērotajos dārzos, bet tās izplatība bija neliela. Ikgadējie novērojumi liek secināt, ka, visticamāk, šī slimība būs sastopama arī turpmāk un 2023. gads nebūs izņēmums.

KAITĒKĻI

Ābeļu ziedu smecernieks (Anthonomus pomorum)

Pagājušajā gadā veiktajos novērojumos smecernieka bojājumi bija konstatēti ļoti maz, tāpēc būtisku kaitējumu potenciālajai augļu ražai nenodarīja. Ņemot vērā, ka iepriekšējos divos gados nebija novērojama šī kaitēkļa masveida savairošanās, pastāv iespēja, ka šogad ābeļu ziedu smecernieks nenodarīs būtisku kaitējumu augļu kokiem.

FOTO: D. Ozoliņa

 

Ābolu tinējs (Cydia pomonella)

Pagājušajā gadā veiktajos novērojumos tika konstatēta šī kaitēkļa klātbūtne. Pagājušā gada laika apstākļi bija labvēlīgi tinēju attīstībai, tāpēc to klātbūtne augļu dārzos samazināja plānotās ražas kvalitāti. Ābolu tinēju izlidošana bija novērojama līdz augusta sākumam. Protams, arī šajā gadā ābolu tinējs būs sastopams augļu dārzos, bet to daudzums būs atkarīgs no laika apstākļiem un augļu koku kopšanas.

Ābeļu tīklkode (Yponomeuta malinellus)

2022. gadā apstākļi bija labvēlīgi šī kaitēkļa intensīvai attīstībai. Augļu dārzos, kuros neizmanto AAL, ābeļu tīklkode savairojās masveidā. Noteikti arī 2023. gadā ābeļdārzos varēs sastapties ar šo kaitēkli un tā radītajiem bojājumiem, kas ir īpaši pamanāmi.

Bumbieru lapu blusiņa (Cacopsylla pyri)

2022. gadā veiktajos novērojumos tika konstatēta šī kaitēkļa klātbūtne. Var prognozēt, ka bumbieru lapu blusiņas un to nodarītos bojājumus varēs novērot arī šogad, bet to izplatība būs atkarīga no apkārtējiem apstākļiem.

Ābolu zāģlapsene (Hoplocampa testudinea)

Pagājušajā gadā to izplatība bija neliela. To varētu būt ietekmējuši laika apstākļi un augļu dārzos lietotie augu aizsardzības līdzekļi. Noteikti, ka arī šajā gadā varēs novērot zāģlapseņu radītos bojājumus, bet to izplatība būs atkarīga no laika apstākļiem un augļu dārza kopšanas pasākumiem.

Pīlādžu tīklkode (Argyresthia conjugella)

2022. gadā tīklkodes un tās radītie bojājumi tika konstatēti visos augļudārzos, kur tika veikti novērojumi. Pieauguši īpatņi, feromonu slazdos tika novēroti nedaudz un īsā laika posmā, tādējādi arī bija maz šī kaitēkļa bojātu ābolu. Var prognozēt, ka arī šogad šis kaitēklis un tā radītie bojājumi būs novērojami augļu dārzos. Pareiza augu aizsardzības līdzekļa lietošana samazina kaitēkļa iespēju bojāt augļus.

Ābeļu lapu blusiņa (Psylla mali)

Pagājušajā gadā tika novērota šī kaitēkļa izplatība. Lielāku lapu blusiņu savairošanos varēja novērot tajos augļudārzos, kur to izplatība bija vērojama jau iepriekšējos gados. Laika apstākļi bija labvēlīgi šī kaitēkļa attīstībai. Lielāka kaitēkļa savairošanās bija novērojama uz atsevišķu šķirņu ābelēm. Ņemot vērā pagājušā un vēl iepriekšējo gadu situāciju, domājams, ka arī šogad būs augļudārzi, kur šis kaitēklis būs sastopams.

KAULEŅKOKI

 SLIMĪBAS

Kauleņkoku lapbire (Blumeriella jaapii)

Vasaras otrajā pusē bieži novērojama slimība, pieturoties tās attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, var būt postoša. 2022. gadā veiktajos novērojumos šī slimība tika konstatēta. Var prognozēt, ka arī šogad ķiršu lapbire tiks novērota, bet tās izplatība būs atkarīga no dažādiem faktoriem – no stādījuma kopšanas, mēslošanas, laika apstākļiem u.c.

Kauleņkoku pelēkā puve (ķiršu mēris) (Monilinia laxa)

Pagājušajā gadā apstākļi bija labvēlīgi šīs postošās slimības izplatībai. Ķiršu stādījumos, kuros tika veikti novērojumi, 2022. gadā šī slimība netika konstatēta, bet šī postošā slimība bija izplatījusies daudzos piemājas dārzos un skāra arī citu sugu kauleņkokus. Lai izvairītos no šīs slimības izplatīšanās, ir jāstāda pret šo slimību izturīgas šķirnes. Pastāv iespēja, ka 2023. gadā nāksies sastapties ar šīs slimības izraisītajiem bojājumiem, bet tās izplatība daudz būs atkarīga no ārējiem faktoriem, kopšanas un meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Kauleņkoku sausplankumainība (cauršautās lapas) (Wilsonomyces carpophilus)

2022. gadā slimības pazīmes bija novērojamas gan plūmēm, gan ķiršiem. Plūmju dārzā šī slimība bija izplatīta vairāk, bet varēja novērot, ka ne visas plūmju šķirnes ir vienādi ieņēmīgas pret šo slimību. Var prognozēt, ka arī šogad būs novērojama kauleņkoku sausplankumainība. Lai izvairītos no šīs slimības izraisītajām sekām, kas ietekmē ražas kvalitāti, vajadzētu izvēlēties izturīgas šķirnes.

KAITĒKĻI

Ķiršu - madaru laputs (Myzus cerasi)

Pagājušais, 2022. gads, bija ļoti labvēlīgs šī kaitēkļa attīstībai un izplatībai. Īpaši strauji, jau no vasaras sākuma, tas savairojās saldajos ķiršos. Nedaudz vēlāk laputu kolonijas bija novērojamas arī skābajos ķiršos. Ja netika veikti kaitēkļa ierobežošanas pasākumi, tad nelietojama kļuva ogu raža. Ja būs kaitēkļa attīstībai labvēlīgi apstākļi, tad ķiršu laputu savairošanās būs vērojama arī šogad. Ikgadējie novērojumi liecina, ka ir šķirnes, uz kurām šī kaitēkļa savairošanās ir novērojama biežāk un vairāk.

Eiropas ķiršu muša (ķiršu raibspārnmuša) (Rhagoletis cerasi)

Pēdējos gados novērotajos ķiršu dārzos, šis kaitēklis ir konstatēts regulāri. Izņēmums nebija arī 2022. gads, jo laika apstākļi bija labvēlīgi ķiršu mušu attīstībai. Diezgan droši var prognozēt, ka ar šo ķiršu ogu kaitēkli nāksies sastapties arī šajā gadā.

FOTO: D. Ozoliņa

 

Plūmju augļu tinējs (Cydia funebrana)

Plūmju stādījumos izvietotajos feromonu slazdos šis kaitēklis tiek noķerts katru gadu. Tāpat tiek novēroti kāpuru bojājumi, plūmju gatavošanās periodā. Domājams, ka tāda pati situācija būs arī šogad. Lai nodrošinātu kvalitatīvas ražas iegūšanu, ir jāveic tinēja ierobežošanas pasākumi.  

Gaišā plūmju zāģlapsene (Hoplocampa flava) Tumšā plūmju zāģlapsene (Hoplocampa minuta)

Zāģlapseņu kāpuru bojājumi, izgrauztas plūmes, nedaudz tika konstatētas pagājušajā gadā veiktajos novērojumos. Šī kaitēkļa izraisītie bojājumi samazina plūmju ražu, jo bojātie augļi priekšlaicīgi nobirst. Var sagaidīt, ka arī šogad būs novērojami plūmju zāģlapsenes bojājumi. To izplatība būs atkarīga no dažādiem faktoriem – AAL lietošanas, stādījuma kopšanas un laika apstākļiem.

AVENES, ZEMENES

SLIMĪBAS

Avenāju mizas plaisāšana (Didymella applanata)

2022. gadā veiktajos novērojumos bija konstatēta neliela šīs slimības izplatība. Stipras infekcijas gadījumā, jaunie, bojātie, dzinumi atmirst. Arī šogad avenāju stādījumos šī slimība būs sastopama. Regulāri kopšanas pasākumi, sabalansēts mēslojums un izturīgu šķirņu audzēšana varētu samazināt risku infekcijas izplatībai. Lielāks risks šīs slimības izplatībai ir mazdārziņos un sabiezinātos stādījumos.

FOTO: I. Liepiņa

 

Pelēkā puve (Botrytis cinerea)

Pagājušajā gadā pelēkā puve nedaudz skāra gan zemenes, gan rudens avenes ražošanas perioda beigu daļā. Esot slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, pelēkās puves radītie zaudējumi var būt ievērojami. Atkarībā no laika apstākļiem, arī šogad pelēkā puve varētu būt sastopama, galvenokārt, zemeņu un rudens aveņu stādījumos. Nesabiezināti, labi kopti stādījumi, sabalansēts mēslojums un izturīgas šķirnes varētu novērst šīs slimības izplatīšanos.

Aveņu rūsa (Phragmidium rubi - ideai)

Pagājušajā gadā novērotajos stādījumos, šī slimība netika novērota. Stādījumos, kur šī slimība ir izplatījusies, visticamāk, būs sastopama arī šajā vasarā. Lai ierobežotu slimības izplatīšanos, nepieciešams savlaicīgi savākt inficētās lapas un tūlīt pēc ražas novākšanas izgriezt noražojušos dzinumus.

Zemeņu lapu brūnplankumainība (Diplocarpon earliana)

Pagājušajā gadā novērotajā zemeņu laukā tika novērota neliela šīs slimības izplatība vecākos, pēdējo gadu ražojošos, stādījumos. Var prognozēt, ka neliela brūnplankumainības izplatība būs novērojama arī šogad. Stipras infekcijas izplatības gadījumā var ietekmēt ogu ražas kvalitāti un kvantitāti.

KAITĒKĻI

Aveņu ziedu smecernieks (Anthonomus rubi)

Iepriekšējā gadā, aveņu un zemeņu stādījumos veiktajos novērojumos nelielā skaitā tika konstatēta smecernieka klātbūtne. Kaitēklis ir sastopams katru gadu, bet labvēlīgos attīstības apstākļos var savairoties masveidā un būtiski ietekmēt plānotās ražas lielumu. Lai to ierobežotu, var lietot tam paredzētos augu aizsardzības līdzekļus.

Avenāju vabole (Byturus tomentosus)

2022. gadā veiktajos novērojumos tika konstatēta pavisam neliela šī kaitēkļa klātbūtne, kas neradīja kaitējumu ražai. Masveida šī kaitēkļa savairošanās netika novērota. Šis kaitēklis ir sastopams katru gadu, tāpēc var prognozēt, ka arī 2023. gadā aveņu stādījumos būs novērojama avenāju vabole.

FOTO: I. Liepiņa

 

Ar monitoringa datiem iespējams iepazīties VAAD tīmekļvietnē

Informāciju sagatavoja:

Daiga Ozoliņa
Valsts augu aizsardzības dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas
vecākā inspektore
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
tel. 26418042

© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.