Pīlādžu tīklkode (Argyresthia conjugella)

Pīlādžu tīklkodes tauriņu lidošanas intensitāte ābeļu dārzos

Valsts augu aizsardzības dienesta dati 2016. līdz 2018.gadā 1. attēlā. Novērojumi veikti pa visu Latviju, katrā novadā randomizēti izvēlētos dārzos. Gada ietvaros, VAAD prognožu speciālisti dārzus nemaina. Attēlā redzamajā grafikā parādīts vidējais slazdā notverto  tauriņu skaits vienā novērojumu periodā.

1. attēls. Pīlādžu tīklkodes imago vidējā izplatība pa gadiem

Pīlādžu tīklkožu tauriņu izlidošanu ietekmē laikapstākļi, kas, savukārt, ietekmē ābeļu attīstības stadijas. Mātītes olas dēj uz āboliem kausiņa tuvumā (7. attīstības fāze: augļu attīstība). Ilggadīgi novērojumu dati parāda, ka pavasarī pirmie pīlādžu tīklkožu imago izlido ābeļu ziedēšanas laikā, kad ābeļu AS 65 līdz AS 69 (Pilnzieds līdz ziedēšanas beigas).

2. attēlā pīlādžu tīklkožu kāpuru izplatība no 2016. līdz 2018. gadam. Vislielākais kāpuru īpatsvars vērojams sākot no T- stadijas (AS 74) līdz jau gataviem āboliem. 2016. gadā tīklkožu kāpuri parādījās visātrāk, arī imago izlidošana sākās ātrāk kā citus gadus.

2. attēls. Pīlādžu tīklkožu kāpuru vidējā izplatība pa gadiem, %

Informāciju sagatavoja:
VAAD integrētās augu aizsardzības daļa


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.