Krustziežu spīduļu attīstība rapšu sējumos

Krustziežu spīduļi (Meligethes aeneus) sastopami kā ziemas rapšu sējumos, tā arī vasaras rapšos un krustziežu dzimtas nezālēs. Aktivitāti spīduļi uzsāk, kad gaiss iesilst līdz +9C, bet rapšu sējumus apdraud sākot no ziedpumpuru veidošanās (AS50) līdz nogatavošanās laikam (AS80) (skat. 1. attēlu).

1. attēls. Dažādu rapšiem bīstamo kaitēkļu sastopamība attīstības laikā.

VAAD apkopojis datus kopš 2016. gada. Vislielākā krustziežu spīduļu izplatība katru gadu novērota maija beigās līdz jūnija vidum (2. attēls).

2. attēls. Krustziežu spīduļu izplatība pa nedēļām.

Kopš 2017. gada, kad tika novērota viszemākā krustziežu spīduļu izplatība(3.attēls), novērots šo kaitēkļu kāpums.

3. attēls. Krustziežu spīduļu vidējā izplatība pa gadiem.

 

Kritiskais slieksnis pēc ārvalstu pieredzes:

Igaunijā: 1-2 pieaug. īpatņi uz auga (AS 50-51), 4 – īpatņi uz auga (AS 60-61) (Kaarli, 2004);

Polijā: 1 pieaug. īpatnis uz auga (AS 50-51), 3-5 – īpatņi uz auga (AS 55-59) (Anon, 2008);

Zviedrijā: 2-3 pieaug. īpatņi uz auga (AS 50-51), 5-6 – īpatņi uz auga (AS 55-59) (Twengstrom, 2000);

Dānijā: vidēji 0,5 līdz 1 pieaug. īpatņi uz auga (apskatot 50 augus) līdz ziedēšanas beigām (AS69) (Hansen, 2004).

 


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.