Ābolu tinējs (Cydia pomonella)

Ābolu tinēja lidošanas intensitāte ābeļu dārzos

Valsts augu aizsardzība dienesta novērojumu dati 2010.-2014.gadā 1.attēlā. Novērojumi veikti pavisam 49 ābeļu dārzos izmantojot feromonu ķeramslazdus. Aprēķināts vidējais slazdā notverto tauriņu skaits no konstatētajiem vienā novērojumu periodā.

1.attēls

Ābolu tinēja lidošana vērojama no ābeļu ziedēšanas sākuma līdz izveidojies augļa raksturīgais krāsojums (AS 61-85). Atsevišķos gados lidošana turpinās septembra sākumā.

Ābolu tinēja attīstība veģetācijas periodā

Valsts augu aizsardzība dienesta novērojumu dati 2010.-2014.gadā 2.attēlā. Novērojumi veikti 69 ābeļu dārzos.

2.attēls

Ābolu tinēju lidošanas intensitāte ābeļu dārzos no 2016. līdz 2018. gadam

3. attēlā redzams, ka ābolu tinēju imago skaits gadu no gada mainās, tomēr vislielākā šo kaitēkļu izplatība vērojama jūnijā.

3. attēls

 

 

 

 


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.