Laputis (Aphidoidea)

Saldū un Priekuļos no 1995.-2005.gadam tika veikti laputu sugu novērojumi ar 12m augstu sūcējslazdu palīdzību. Datus par visu laputu sugu īpatņiem, kas uzskaitīti sūcējslazdos pieminētajā laika periodā no 1995.-2003.gadam skat. attēlā.

Ievu-auzu laputs Rhopalosiphon padi īpatsvars bija viens no lielākajiem Priekuļos vidēji periodā (30,4% no kopējā konstatēto laputu skaita) un samērā liels Saldū (17,9%).

Informācija tiks papildināta...


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.