Kartupeļu attīstības stadijas

Informācija par kartupeļu attīstības fāzēm, attīstības stadiju apraksti un to attēli.
Šeit aprakstītas un parādītas kartupeļu attīstības stadijas, audzējot tos no bumbuļiem. Kartupeļu attīstības stadiju apzīmējumam lieto gan 2, gan 3-ciparu kodus. 3-ciparu kodus lieto, novērtējot attīstību no sēklām un sekundāro dzinumu attīstību. Šajā izdevumā izmantoti kartupeļu galvenā dzinuma attīstībai atbilstoši, 2-ciparu kodi. Veicot attīstības stadijas noteikšanu veģetācijas periodā, parasti novērtē auga virszemes daļu attīstību (AS 09-39 un AS 51-97).

Attīstības fāze 0: Asnošana
Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
Attīstības fāze 2: Sāndzinumu veidošanās no galvenā stublāja zem un virs augsnes virskārtas
Attīstības fāze 3: Augu sakļaušanās vagās (galvenā stublāja pagarināšanās)
Attīstības fāze 4: Bumbuļu veidošanās
Attīstības fāze 5: Ziedkopu veidošanās
Attīstības fāze 6: Ziedēšana
Attīstības fāze 7: Augļu (ogu) attīstība
Attīstības fāze 8: Augļu nogatavošanās
Attīstības fāze 9: Auga novecošanās

Stadijas kods (AS) - nosaukums. Galvenās pazīmes.

Attīstības fāze 0: Asnošana
00 – Pēcbriede. Dabisks vai mākslīgi ierosināts pēcbriedes periods, asni nav redzami.
01 – Asnošanas sākums. Asni < 1 mm.
02 – Pirmo redzamo asnu parādīšanās. Asni < 2 mm.
03 – Pēcbriedes beigas. Asni 2-3 mm.

05 – Sakņu veidošanās sākums. Parādās pirmās saknes.

07 – Stublāja veidošanās sākums. Sākas asnu pagarināšanās augsnes virskārtas virzienā.
09 – Dīgšana caur augsnes virskārtu. Stublājs kļūst redzams virs augsnes virskārtas.

Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
10 – Pirmo lapu veidošanās. Stublāja galotnē sāk veidoties pirmās lapas.

11 – Pirmā lapa uz galvenā stublāja. Pirmā lapa uz stublāja atvērusies (garāka par 4 cm).
12 ... 18 – Divas ... astoņas lapas uz galvenā stublāja. Divas ... astoņas lapas uz galvenā stublāja atvērušās (garākas par 4 cm).

19 – Deviņas un vairāk lapas uz galvenā stublāja. Deviņas un vairāk lapas uz galvenā stublāja atvērušās (garākas par 4 cm).

Attīstības fāze 2: Sāndzinumu veidošanās no galvenā stublāja zem un virs augsnes virskārtas
21 – Sāndzinumu veidošanās sākums. Redzams pirmais sāndzinums (garāks par 5 cm).
22 ... 29 – Divi ... deviņi stublāja sāndzinumi (garāki par 5 cm).


Attīstības fāze 3: Augu sakļaušanās vagās (galvenā stublāja pagarināšanās) Dažreiz, ņemot vērā šķirnes īpatnības vai citus faktorus, sakļaušanās vagās var nenotikt.
31 – Augu saskaršanās vagā sākums. 10% augu vagās saskaras.
32 ... 38 – 20 ... 80% augu saskaršanās vagās.

39 – Pilnīga sakļaušanās vagās. 90% augu vagās saskaras.

Attīstības fāze 4: Bumbuļu veidošanās AS 40-43 norisinās vienlaicīgi ar 5.-6. fāzi, AS 44-45 – ar 7. fāzi, AS 46-47 – ar 8. fāzi un 9. fāzes sākumu, AS 48 – 49 – ar AS 93-97.
40 – Bumbuļu aizmetņu veidošanās. Stolona galot-nes diametrs dubultojas.
41 – Bumbuļu veidošanās sākums. Izveidojušies 10% no raksturīgās bumbuļa masas.
42 ... 43 – Bumbuļi sasnieguši 20 ... 30% no pare-dzamās masas.

44 ... 45 – Bumbuļi sasnieguši 40% līdz pusi no pa-redzamās masas.
46 ... 47 – Bumbuļi sasnieguši 60 ... 70% no pare-dzamās masas.
48 – Bumbuļi viegli atdalās no stoloniem, miza nenobriedusi. Vairumam bumbuļu izveidojusies raksturīgā masa, miza viegli atdalāma ar nagu.

49 – Bumbuļu miza nobriedusi. Miza ar naga palīdzību neatdalās, šādā stadijā ir 95% bumbuļu.

Attīstības fāze 5: Ziedkopu veidošanās
51 – Ziedpumpuru veidošanās sākums. Uz galvenā stublāja redzami pirmie atdalījušies pumpuri (1-2 mm gari).

55 – Ziedkopu veidošanās vidus. Pirmie pumpuri uz galvenā stublāja 5 mm gari.
59 – Pirmās ziedlapiņas pamanāmas. Galvenā stublāja pumpuros pamanāmas pirmās ziedlapiņas.


Attīstības fāze 6: Ziedēšana
60 – Pirmie ziedi laukā atvērušies.
61 – Ziedēšanas sākums. 10% ziedu uz galvenā stublāja atvērušies.
62 ... 64 – 20 ... 40% ziedu uz galvenā stublāja atvērušies.
65 – Pilnzieds. Vismaz 50% ziedu uz galvenā stublāja.

66 ... 68 – 60 ... 80% ziedu uz galvenā stublāja.

69 – Ziedēšanas beigas. Ziedi uz galvenā stublāja noziedējuši.

Attīstības fāze 7: Augļu (ogu) attīstība
70 – Redzamas pirmās ogas. Redzamas pirmās ogas uz cera.
71 – Pirmās ogas izveidojušās. 10% ogu uz galvenā stublāja sasniegušas raksturīgo lielumu.
72 ... 79 – 20 ... 90% ogu izveidojušās.

Attīstības fāze 8: Augļu nogatavošanās
81 – Sēklas galvenā stublāja ogās viegli iekrāsojas. Ogas zaļas.
89 – Ogas uz galvenā stublāja sažuvušas, sēklas tumšā krāsā.

Attīstības fāze 9: Auga novecošanās
91 – Lapu dzeltēšanas sākums. Atsevišķas lapas no-dzeltējušas.

93 – Vairums lapu nodzeltējušas.
95 – Puse no lapām nobrūnējusi.

97 – Stublāji un lapas atmirušas.
99 – Bumbuļu uzglabāšanas gatavība. Bumbuļi novākti un novietoti uzglabāšanai.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.