Galviņkāpostu un ziedkāpostu attīstības stadijas

Informācija par galviņkāpostu un ziedkāpostu attīstības fāzēm, attīstības stadiju apraksti un to attēli.

Attīstības fāze 0: Dīgšana
Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
Attīstības fāze 4: Galviņas attīstība
Attīstības fāze 9: Auga novecošanās

Stadijas kods (AS) - nosaukums. Galvenās pazīmes.

Attīstības fāze 0: Dīgšana
00 – Sausa sēkla.
01 – Sēklas uzbriešanas sākums. Ir pamanāms, ka sēkla pakāpeniski piesātinās ar mitrumu.
03 – Sēklas uzbriešana. Sēkla pilnībā uzbriedusi.
05 – Dīgļsaknes parādīšanās. Dīgļsakne izsprau-kusies caur sēklapvalku.
07 – Dīgļlapu izspraukšanās caur sēklapvalku. Virs sēklapvalka redzams dīgļa stublājs (hipokotils) un dīgļlapas.
09 – Dīgļa parādīšanās virs augsnes. Dīgļlapas redzamas virs augsnes virskārtas.

Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
10 – Dīgļlapas pilnībā atritinājušās, augšanas centrs vai pirmās īstās lapas aizmetnis saskatāms.

AS 11
11 ... 18 – Viena ... astoņas īstās lapas izveidojušās. (att. 21., 22., lpp.)

AS 14

AS 15 galviņkāposts

AS 17 ziedkāposts

19 – Deviņas un vairāk īstās lapas izveidojušās.

Attīstības fāze 4: Galviņas attīstība
41 – Galviņas veidošanās sākums. Galviņkāpostam divas jaunākās lapas izveidojušās, bet neatliecas. Ziedkāposta galviņas aizmetnis > 1cm3.

AS 41

AS 41 ziedkāposts

42 ... 48 – Galviņa sasniegusi 20 ... 80% no raksturīgā lieluma.

AS 43

AS 47 galviņkāposts

49 – Galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un nobriedusi.

AS 49 galviņkāposts
AS 49 ziedkāposts
Attīstības fāze 9: Auga novecošanās
99 – Uzglabāšanas gatavība.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.