Burkānu, kāļu, sakņu seleriju attīstības stadijas

Informācija par burkānu, kāļu, sakņu seleriju attīstības fāzēm, attīstības stadiju apraksti un to attēli.

Attīstības fāze 0: Dīgšana
Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
Attīstības fāze 4: Sakņu attīstība
Attīstības fāze 9: Auga novecošanās

Stadijas kods (AS) - nosaukums. Galvenās pazīmes.

Attīstības fāze 0: Dīgšana
00
– Sausa sēkla.
01 – Sēklas uzbriešanas sākums. Ir pamanāms, ka sēkla pakāpeniski piesātinās ar mitrumu.
03 – Sēklas uzbriešana. Sēkla pilnībā uzbriedusi.
05 – Dīgļsaknes parādīšanās. Dīgļsakne izsprau-kusies caur sēklapvalku.
07 – Dīgļlapu izspraukšanās caur sēklapvalku. Virs sēklapvalka redzams dīgļa stublājs (hipokotils) un dīgļlapas.
09 – Dīgļa parādīšanās virs augsnes. Dīgļlapas redzamas virs augsnes virskārtas.
Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
AS 10 burkāni

10 – Dīgļlapas pilnībā atritinājušās, augšanas centrs vai pirmās īstās lapas aizmetnis saskatāms.

selerijas AS 10 kāļi

11 ... 18 – Viena ... astoņas īstās lapas izveidojušās.

 AS 12 burkāni

AS 11 selerijas

AS 12 kāļi AS 14 selerijas

19 – Deviņas un vairāk īstās lapas izveidojušās.

Attīstības fāze 4: Sakņu attīstība
41 – Saknes veidošanās sākums. Sakne sāk pa-resnināties, diametrs > 0,5 cm.

AS 41 burkāni AS 41 kāļi 

AS 41 selerijas

42 ... 48 – Sakne sasniegusi 20 ... 80% no raksturīgā diametra.

AS 45 selerijas AS 45 kāļi

AS 47 burkāni

49 – Saknes attīstība beigusies, briešana. Sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru.

Attīstības fāze 9: Auga novecošanās
99 – Uzglabāšanas gatavība.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.