Galda biešu attīstības stadijas

Informācija par galda biešu attīstības fāzēm, attīstības stadiju apraksti un to attēli.

Attīstības fāze 0: Dīgšana
Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
Attīstības fāze 3: Rozetes attīstība (augsnes nosegšana)
Attīstības fāze 4: Saknes attīstība

Stadijas kods (AS) - nosaukums. Galvenās pazīmes.

Attīstības fāze 0: Dīgšana
00 – Sausa sēkla.
01 – Sēklas uzbriešanas sākums. Ir pamanāms, ka sēkla pakāpeniski piesātinās ar mitrumu.
03 – Sēklas uzbriešana. Sēkla pilnībā uzbriedusi, sēklas kamoliņa apvalks ieplaisājis.
05 – Dīgļsaknes parādīšanās. Dīgļsakne izsprau-kusies caur sēklapvalku.
07 – Dīgsta izspraukšanās caur sēklapvalku.
09 – Dīgsta parādīšanās virs augsnes. Dīgļlapas redzamas virs augsnes virskārtas.
Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
10 – Pirmā lapa redzama starp dīgļlapām. Dīgļlapas horizontāli pret augsnes virskārtu. Pirmā īstā lapa kniepadatas galviņas lielumā.

AS 10
11 – Pirmais lapu pāris saredzams. Pirmās īstās lapas zirņa lielumā, nav atritinājušās.
12 – Pirmais lapu pāris izveidojies. Pilnībā attīstījušās divas īstās lapas.

AS 12
13 ... 18 – Trīs ... astoņas lapas.

AS 18
19 – Deviņas un vairāk lapas attīstījušās.

Attīstības fāze 3: Rozetes attīstība (augsnes nosegšana)
Šajā laikā notiek arī saknes attīstība (4. fāze).
31 – Lapas sedz 10% no augsnes virskārtas starprindās.
32 ... 38 – Lapas sedz 20 ... 80% no augsnes virskārtas starprindās.

AS 33
39 – Lapotne izveidojusies, jaunas lapas neveidojas

Attīstības fāze 4: Saknes attīstība
41 – Bietes saknes veidošanās sākums. Bietes sakne sāk paresnināties.

AS 41
43 – Sakne sasniegusi 30% no raksturīgā lieluma.
45 – Sakne sasniegusi 50% no raksturīgā lieluma.
47 – Sakne sasniegusi 70% no raksturīgā lieluma.
49 – Sakne sasniegusi vākšanas (uzglabāšanas) gatavību. Sakne sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un nobriedusi.

AS 49


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.