Gurķu attīstības stadijas

Informācija par gurķu attīstības fāzēm, attīstības stadiju apraksti un to attēli.

Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
Attīstības fāze 2: Sāndzinumu attīstība
Attīstības fāze 5: Ziedkopu veidošanās
Attīstības fāze 6: Ziedēšana
Attīstības fāze 7: Augļu attīstība

Stadijas kods (AS) - nosaukums. Galvenās pazīmes.

Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
10 – Dīgļlapas pilnībā atvērušās virs augsnes virskārtas.


11 – Pirmā īstā lapa atvērusies.


12 ... 18 – Uz galvenā stublāja pilnībā attīstījušās divas ... astoņas īstās lapas.


19 – Deviņas un vairāk īstās lapas uz galvenā stublāja.

Attīstības fāze 2: Sāndzinumu attīstība
21 – Pirmā sāndzinuma veidošanās.
22 ... 28 – Divi ... astoņi sāndzinumi izveidojušies.


29 – Deviņi un vairāk sāndzinumu izveidojušies.

Attīstības fāze 5: Ziedkopu veidošanās
51 – Pirmā ziedaizmetņa parādīšanās uz galvenā stublāja.


52 ... 58 – Otrā ... astotā ziedaizmetņa parādīšanās uz galvenā stublāja.
59 – Deviņi un vairāk ziedaizmetņi uz galvenā stublāja.

Attīstības fāze 6: Ziedēšana
61 – Pirmais zieds uz galvenā stublāja atvēries.


62 ... 68 – Otrais ... astotais zieds uz galvenā stublāja atvēries.


69 – Deviņi un vairāk ziedi uz galvenā stublāja atvērušies.

Attīstības fāze 7: Augļu attīstība
71 – Pirmais auglis uz galvenā stublāja sasniedzis raksturīgo lielumu un formu.
72 ... 78 – Otrais ... astotais auglis uz galvenā stublāja sasniedzis raksturīgo lielumu un formu.


79 – Deviņi un vairāk augļi uz galvenā stublāja sasnieguši raksturīgo lielumu un formu.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.