Pupiņu attīstības stadijas

Informācija par pupiņu attīstības fāzēm, attīstības stadiju apraksti un to attēli.

Attīstības fāze 0: Dīgšana
Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
Attīstības fāze 2: Sāndzinumu attīstība
Attīstības fāze 5: Ziedkopu veidošanās
Attīstības fāze 6: Ziedēšana
Attīstības fāze 7: Augļu attīstība
Attīstības fāze 8: Augļu un sēklu nogatavošanās

Stadijas kods (AS) - nosaukums. Galvenās pazīmes.

Attīstības fāze 0: Dīgšana
00 – Sausa sēkla.
01 – Sēklas uzbriešanas sākums. Ir pamanāms, ka sēkla pakāpeniski piesātinās ar mitrumu.
03 – Sēklas uzbriešana. Sēkla pilnībā uzbriedusi.
05 – Dīgļsaknes parādīšanās. Dīgļsakne izsprau-kusies caur sēklapvalku.
07 – Dīgļlapu izspraukšanās caur sēklapvalku. Virs sēklapvalka redzams dīgļa stublājs (hipokotils) un dīgļlapas.

AS 07
08 – Dīgļa pagarināšanās. Hipokotils pagarinās un dīgļlapas „tuvojas” augsnes virskārtai.
09 – Dīgšanas sākums. Dīgļlapas kļūst redzamas augsnes virskārtā.

AS 09


Attīstības fāze 1: Lapu attīstība
10 – Dīgļlapas pilnībā atvērušās virs augsnes virskārtas.
12 – Pirmais lapu pāris izveidojies. Divas īstās (vienkāršās) lapas pilnībā izveidojušās.

AS 12
13 – Trešā īstā lapa izveidojusies. Šī ir arī pirmā saliktā (trīsdaļīgā) lapa.
14 ... 18 – Ceturtā ... astotā īstā lapa.

AS 14
19 – Deviņas un vairāk īstās lapas (t.i., 2 vienkāršās un 7 vai vairāk saliktās (trīsdaļīgās) lapas) izveidojušās.

Attīstības fāze 2: Sāndzinumu attīstība
21 – Pirmā sāndzinuma veidošanās.
22 ... 28 – Divi ... astoņi sāndzinumi izveidojušies.
29 – Deviņi un vairāk sāndzinumu izveidojušies.

Attīstības fāze 5: Ziedkopu veidošanās
51 – Pirmā ziedpumpura parādīšanās. Starp lapām saskatāmi pirmie ziedpumpuri.

AS 51
55 – Pirmo ziedpumpuru piebriešana. Starp lapām saskatāmi pirmie atdalījušies ziedpumpuri.
59 – Pirmo ziedlapiņu parādīšanās. Ziedi vēl aizvērti.

Attīstības fāze 6: Ziedēšana
61 – Ziedēšanas sākums. 10% ziedu atvērušies.

AS 61


62 ... 64 – 20 ... 40% ziedu atvērušies.
65 – Pilnzieds. Puse ziedu atvērušies.
67 – Ziedēšanas nobeigums. Vairums ziedlapu no-birušas vai nokaltušas.
69 – Ziedēšanas beigas. Noziedējuši vairums ziedu, redzami pirmie pākstu aizmetņi.

Attīstības fāze 7: Augļu attīstība
71 – Pākstu attīstības sākums. Pirmās pākstis sa-sniegušas raksturīgo garumu.

AS 71
72 ... 80 – 20 ... 80% pākstu sasniegušas šķirnei rak-sturīgo garumu. AS 75 laikā pupas pākstīs sāk piebriest.
79 – Pākstī kļūst saredzamas atsevišķas pupas.

AS 79

Attīstības fāze 8: Augļu un sēklu nogatavošanās
81 – Gatavošanās sākums. Pākstis sāk mainīt krāsojumu.

AS 81
82 ... 88 – 20 ... 80% pupu nogatavojušās (sausas un cietas).
89 – Pilngatavība. Visas pupas sausas un cietas.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.