Terminu vārdnīca

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ

A

AAL

Augu aizsardzības līdzeklis

 

Augseka

Zinātniski pamatota, konkrētiem apstākļiem piemērota kultūraugu vai papuvju maiņa laikā un telpā

 

 Augu maiņa

Zinātniski pamatota un konkrētiem apstākļiem piemērota kultūraugu secība laukā bez noteiktas rotācijas laikā un nepastāvot sējumu struktūras ierobežojumiem

 

Aizņemtā papuve

Aramzeme, kas ir apsēta ar zaļmēslojumu, t.sk. rudziem, kurus audzē fitosanitāros nolūkos ražu nenovācot, bet iearot tos augsnē

B

 BBCH

Starptautiski atzīta decimālo kodu skala, kas parāda augu attīstību 10 fāzēs no 0-9. Katra dalās 10 stadijās (etapos). Rezultātā tiek iegūts attīstības stadijas kods jeb divciparu skaitlis no 00-99, ar ko apzīmē konkrētu auga attīstības stadiju. Atsevišķos gadījumos izmanto arī trīs ciparu kodus.

E

 EC

Kopējā sāļu koncentrācija ūdenī, augsnē vai barības šķīdumā, izteikta milisimensos (mSm/cm2 vai dSm/m2)

I

IA 

Integrētā audzēšana

 

IAA

Integrētā augu aizsardzība

 

Inkubācijas periods

Laika periods no infekcijas iekļūšanas augā līdz pirmo redzamo pazīmju parādīšanās sākumam

 K

 Kaitīguma slieksnis

Tāds kaitēkļa daudzums vai aizsargājamā auga bojājumu pakāpe, kas turpmākās attīstības gaitā aizsargājamam kultūraugam nodara ekonomiski nozīmīgus zaudējumus

 

KES

Kaitīguma ekonomiskais slieksnis - kultūrauga bojājuma pakāpe, pie kuras kaitīgo organismu ierobežošanas izmaksas ir vienādas ar zudumu izmaksām, kas rodas no kaitīgo organismu darbības

 

KO

Kaitīgais organisms

 

Kultūraugs

Augs, ko audzē tā ekonomiskā vai estētiskā nozīmīguma dēļ

L

Laistāmās iekārtas

Iekārtas ūdens sadalīšanai pa lauku, izsmidzināšanai virs augiem vai ar pilienlaistīšanas metodi

 

Lietēšanas iekārtas

Laistīšanas iekārta, kas izsmidzina ūdeni virs augiem

 

Lauka monitorings

Lauka stāvokļa novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas informatīvā sistēma

P

Papuve

Melnā, agrā, vēlā, ķīmiskā - tīrums, ko visu periodu vai daļu no tā apstrādā, taču kultūraugu audzēšanai neizmanto

 

Patogēns

Jebkurš organisms, kas var inficēt augu, izraisot slimību

 

pH (KCl )

Augsnes apmaiņas skābums


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.