Prezentācijas

"Aktualitātes integrētajā un bioloģiskajā augu aizsardzībā ābeļu stādījumos" šeit: Prezentācija

"Labības vairoglakts Eurygaster integriceps bioloģija, bojājumu pazīmes, ierobežošana" šeit: Prezentācija

"Labību noliktavu kaitēkļi un to ierobežošanas iespējas" šeit: Prezentācija

"Smiltsērkšķu raibspārnmušas ierobežošana" šeit: Prezentācija

„Graudaugu slimības un integrētā augu aizsardzība” šeit: Prezentācija

„Graudaugu kaitēkļi un integrētā augu aizsardzība” šeit: Prezentācija

„Rapša slimības un integrētā augu aizsardzība” šeit: Prezentācija

„Rapša kaitēkļi un integrētā augu aizsardzība” šeit: Prezentācija

„Lauka pupu kaitēkļi un integrētā augu aizsardzība” šeit: Prezentācija

„Lauka pupu slimības un integrētā augu aizsardzība” šeit: Prezentācija

 „Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanā” šeit: Prezentācija

"Integrētā audzēšana" šeit: Prezentācija

"Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un attīstības pakāpe" šeit: Prezentācija

"Integrētās augu aizsardzības ieviešana Latvijā" šeit: Prezentācija

"Optimālas agrotehnikas, augu maiņas nozīme integrētajā augu aizsardzībā. Kaitīgo organismu ierobežošanas metodes. BBCH" šeit: Prezentācija

"Kaitīgo organismu monitorings, tā nozīme integrētajā augu aizsardzībā" šeit: Prezentācija

"Aktuālie augiem kaitīgie organismi, kas ietekmē augu kvalitāti dekoratīvajiem āra augiem un telpaugiem" šeit: Prezentācija


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.